Satser på demens

FOKUS PÅ DEMENS: Forrige tirsdag var ansatte fra en rekke kommuner samlet til fagsamling om demens i møterom Himmelsyna. Fra Birkenes deltok Marita Helen Wehus (f.v.), Torunn Imenes, Wenche Stoveland og Anne Karin Haugstulen Tveide.

FOKUS PÅ DEMENS: Forrige tirsdag var ansatte fra en rekke kommuner samlet til fagsamling om demens i møterom Himmelsyna. Fra Birkenes deltok Marita Helen Wehus (f.v.), Torunn Imenes, Wenche Stoveland og Anne Karin Haugstulen Tveide.

FOKUS PÅ DEMENS: Forrige tirsdag var ansatte fra en rekke kommuner samlet til fagsamling om demens i møterom Himmelsyna. Fra Birkenes deltok Marita Helen Wehus (f.v.), Torunn Imenes, Wenche Stoveland og Anne Karin Haugstulen Tveide.

HELSE. Med mer enn 70 000 nordmenn rammet av Alzheimer eller annen demenssykdom og utsikter til en dobling de neste tiårene, er demens blitt et satsingsområde over hele landet. Også i Birkenes.

– Det er viktig å få fram hva som skjer både lokalt her i Birkenes, at vi har nettverksarbeid med andre kommuner i fylket og at det er en nasjonal satsing på demens, både når det gjelder forskning og tiltak. Dette er en sak som det jobbes med fra golvet i Birkenes kommune til forskning på landsbasis, sier Anne Karin Haugstulen Tveide. Som fagleder for aktivitetssenteret, Bestestua og Inn på Tunet har hun lang erfaring med arbeid med demente og deres pårørende.

Bestestua og Inn på Tunet

På Birkenes sykehjem har man hatt en egen skjermet avdeling for demenssyke i mange år. I hagen utenfor er det etablert en sansehage. Aktivitetssenteret for eldre er et åpent tilbud til eldre generelt, også demenssyke. I 2006 ble Bestestua, hvor brukerne får lov å være med på dagligdagse gjøremål for å friske opp hukommelsen, etablert. I 2010 inngikk kommunen en avtale med Ernst Johan og Liv Breivold Tveide på Tveide om et Inn på Tunet-tilbud for mennesker med begynnende demens. Nå har hjemmesykepleien to ansatte som har ekstra fokus på demens, mens det jobbes med å få etablert en demenskontakt som kan bruke en del av sin stilling til arbeid med demens. I vår ble det holdt et åpent møte om demens, og i Lillesand har man startet pårørendeskole som er åpen også for birkenesinger.
– Og så går det an å få støttekontakt også til mennesker med demens, minner Anne Karin Haugstulen Tveide om.

Interkommunalt samarbeid

Birkenes kommune er også med i et interkommunalt samarbeid med Lillesand, Tvedestrand, Risør, Arendal, Grimstad, Vegårshei, Åmli, Froland og setesdalskommunene Bykle, Valle, Bygland og Evje/Hornnes. Her samles ansatte som jobber med demens tre ganger i året for å få faglig påfyll på området. Sist uke var det samling på kommunehuset på Birkeland. Der lærte et tredvetall kommuneansatte om hvordan man formidler kunnskap om demens videre og om ”Tiltakspakke demens”, et tiltak som er innført i Grimstad. Her følger man systematisk opp hjemmeboende med demenssykdom med et mål om at flest mulig skal få oppleve trygghet og få bo lengst mulig i eget hjem. En månedlig oppfølgingssamtale er en del av tiltakspakka.

TV-aksjon på søndag

Kommende søndag går årets TV-aksjon av stabelen under vignetten ”Ingen tid å miste”. Inntektene skal gå til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens, til tiltak/aktiviteter, forskning og informasjon. Som medlem av den lokale TV-aksjonskomiteen oppfordrer Haugstulen Tveide birkenesingene til å støtte opp om aksjonen.
– Vi vet jo at det er mange som har en demenssykdom, og det vil bare bli flere jo flere eldre det blir. Og så er det jo sånn at familie og andre i kretsen rundt den demenssyke blir berørt. Vi trenger avlastningstilbud for at pårørende skal kunne stå lenger i det, for at den demenssyke skal kunne bo hjemme og ha det greit sammen med ektefelle eller andre i familien lenger, påpeker Anne Karin Haugstulen Tveide.