Ja, vi elsker dette vannet

INNSAMLING: Kari Hermansen Røstad og sokneprest Gunvor Hofstad er klar til innsats.

Kirkens nødhjelp har spesialisert seg på vann, og med den årlige fasteinnsamlingen ønsker man å bidra ytterligere på dette feltet.

Den 4. april mobiliserer Birkenes menighet. Denne dagen vil de gå med bøsser fra dør til dør, slik at folket på Birkeland også kan være med.  Vann til verden er så viktig at man faktisk har tillatt seg å omskrive litt på nasjonalsangen, som i denne forbindelse har blitt til: «Ja, vi elsker dette vannet», og vann har vi jo mer enn nok av i Norge.

Dette skrives tilfeldigvis på verdens vanndag som arrangeres i siste halvdel av mars hvert år. Dagen ble først formelt foreslått i Agenda 21 under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, og deretter vedtatt av FNs generalforsamling det samme året. Verdens vanndag har siden blitt en årlig markering. Vannmangel er noe over 2,3 milliarder mennesker på jorda lider av, og er et problem som blir større og større og rammer flere og flere land og områder.

– Vi er ikke så naive at vi tror en slik innsamling kan løse problemet, men det kan kanskje lette litt på hverdagen for noen mennesker, sier sokneprest Gunvor Hofstad som sammen med Kari Hermansen Røstad og Arnhild Haabesland er menighetens aksjonskomite.

I Norge tar vi vann som en selvfølge. Det kommer ut av springen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste – og godt er det! Mer enn én milliard av klodens befolkning mangler tilgang til rent vann. På grunn av dette dør 6000 mennesker hver eneste dag – de fleste er barn. Over store deler av verden må kvinner og barn gå mange timer hver dag for å hente vann. Dette kan igjen forhindre skolegang og arbeid, og bidrar til at de blir fanget i en ond sirkel av fattigdom.

Verst i Øst-Afrika

I disse dager er det tørken i Øst-Afrika som er fremtredende, hvert fall i mediabildet.

Den 20. februar 2017 erklærte FN hungersnød i Sør-Sudan. På grunn av konflikt, tørke og dårlig økonomisk tilstand står rundt 100.000 mennesker nå uten tilstrekkelig tilgang til mat, og en million mennesker står i fare for å bli rammet av hungersnøden.

Som en følge av værfenomenet El-Niño ble Etiopia rammet av en tørke i 2016. Samtidig som landet er i ferd med å bygge opp forholdene etter fjorårets tørke, står de nå foran en ny tørke fra blant annet værfenomenet; La-Niña. Årets tørke rammer store deler av landet, hvor 5,6 millioner har usikker tilgang på mat og 9,1 millioner mennesker trenger vann.

Befolkningen i Somalia går en usikker fremtid i møte. På grunn av lite regn fra oktober til desember har nå bare halvparten av befolkningen tilgang på mat. Tørken har de siste månedene spredd seg til nesten hele landet.

Dessuten er Kirkens Nødhjelp engasjert i vanndistribusjon i Syria, hvor mesteparten av vanndistribusjonsnettet er ødelagt.  Syriske flyktninger i Libanon nyter også godt av Kirkens nødhjelp som er med på å sikre vannforsyning og sanitærforhold i flyktningeleirer der.

Moderne innsamling

– Foruten de vanlig bøssene som folk kjenner fra tidligere år, er vi nå også utstyrt med andre måter å betale på. De færreste har jo kontanter liggende hjemme, så vi tilbyr pengeoverføring både med SMS, Vipps og Mobilpay, forteller Kari Hermansen Røstad.

Hun forteller også at menigheten er inndelt i 35 roder, og at man regner med å skaffe til veie 50 bøssebærere. Tidligere fasteaksjoner har innbrakt om lag 60.000 kroner, og aksjonskomiteen ser ingen grunn til at det beløpet ikke skal bli høyere i år.