Inspirerende studietur

STUDIETUR: Arbeidsgruppa i prosjekt vindmuligheter har vært på studietur til Åfjord.

Ønsker politikerne på banen etter å ha sett hvordan andre kommuner tenker rundt næringsutvikling.

– For oss handler dette om å se mulighetene for næringsutvikling i Birkenes, og ikke bare tilknyttet vindkraften, sier Trygve Raen til Birkenesavisa.

Han leder styringsgruppa for prosjekt vindmuligheter, som er et resultat av avtalen mellom Eon og Birkenes Næringsforum. I september dro de på tur til Åfjord i Sør-Trøndelag for å lære av hvordan trønderne har utnytta mulighetene vindkraft har gitt.

– Det var helt klart en vellykket tur, der vi så hva man kan oppnå om man har fokus på mulighetene. Dette er en kommune som er mye mindre enn Birkenes, men hvor kommune, næringsliv og lokal finansnæring satser og investerer, sier Raen, og legger til:

– Der er det vilje til å bruke penger på næringsutvikling, og det har blitt brukt penger lenge før de visste at de skulle få vindkraft i kommunen.

Europas største

Statnett omtaler Fosen-utbygginga som Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. 278 vindturbiner skal bygges fordelt på seks vindkraftparker. Fire av dem i Åfjord kommune. Med en effekt på 1.000 megawatt skal anlegget kunne forsyne 170.000 husstander.

– De lokale aktørene i Åfjord har systematisk og over tid jobbet sammen for å skape gode vekstvilkår for næringslivet. Her har kommunen, den lokale sparebanken og private aktører investert millioner i næringsutvikling, sier Raen.

Styringsgruppa som Raen leder har som mål å maksimere den lokale verdiskapninga som følge av den planlagte milliardinvesteringa i vindkraft i Birkenes. Gruppa består av lokale næringslivsledere og politikere.

– På kort sikt handler det om å legge til rette for at lokalt næringsliv vinner flest mulig kontrakter i forbindelse med selve utbygginga. På lengre sikt handler det om å bidra til at en i enda større grad klarer å se og realisere lokale næringsmuligheter.

Må på banen

– Er det tilsvarende vilje i Birkenes til å satse på næringsutvikling?

– Ja, styringsgruppa er bredt sammensatt, og utgjør i alle fall et godt fundament. Vi er opptatt av at dette ikke er noe vi kan gjøre alene, politikerne må på banen, og i neste formannskapsmøte er vi invitert inn, sier Raen.

– Hvordan må politikerne på banen?

– Det må være et ønske og lyst til å se mulighetene. Ikke fokuser på utfordringene som ligger i en slunken kommunekasse, men invester for å satse. Vindkraftsaken har vært betent, men det handler om å se muligheten innen vindkraft og andre områder, sier Raen.

Nav for utvikling

I Åfjord besøkte styringsgruppa blant annet Finanshuset, ett bygg i sentrum av Åfjord som huser Åfjord sparebank og en rekke næringslivsaktører i kommunen.

– Hadde vi bare tenkt på oss selv ville ikke bygget blitt så stort, det er helt sikkert. Vi er en bank som er vant til å ta samfunnsansvar og være med i samfunnsutviklinga, og det store bygget er et bidrag til sentrumsutviklinga i Åfjord. Sånn har vi tenkt hele veien, sa banksjef Jostein Stjern til Fosna-Folket da nybygget åpnet for to år siden.

Kommunen har 3.200 innbyggere. Sammen med banken holder blant annet Åfjord Utvikling til i Næringshuset. Det er kommunens eget utviklingsselskap hvor banken har eierandeler.

– Åfjord utvikling er vesentlige for næringsutviklinga i Åfjorden, og vi håper det kreative miljøet her på huset kan nyttes til å utvikle bedrifter i området, sa Stjern til avisa.

For Raen er det viktig å understreket at det er mye som skjer i Birkenes, og at næringsmulighetene er store i tillegg til de allerede etablerte solide bedriftene.

– Mange snakker om skogen som vi er omgitt av, og i Åfjord så vi hvordan enkeltmennesker satset enormt på turisme. Det handler om å skape en kultur for at man vil satse, og at det blir lagt til rette for folk som ønsker å satse, sier han.