Hard på gassen

ILLUSTRASJONSFOTO: Strekninga på bildet, har ingenting med saken å gjøre.

Mister lappen etter å ha kjørt for fort med lastebil.

Det var i begynnelsen av mai den Birkenes-bosatte mannen trådte litt for hardt på gasspedalen, og ble målt til 77 kilometer i timen i ei 50-sone i Kristiansand. Mannen førte da en stor amerikansk SUV registrert som lastebil.

Da saken var oppe for Kristiansand tingrett juni ga mannen en uforbeholden tilståelse, og retten fant det så bevist at mannen handlet uaktsomt da han første lastebilen. Mannen er ikke tidligere straffedømt, men hadde tre aktive prikker på førerkortet da han kjørte for fort.

Retten finner ikke anledning til å ta hensyn til at mannen er avhengig av førerkort i jobben. Heller ikke at sommeren er en høysesong for bransjen han arbeider innen. Mannen fradømmes derfor retten til å ha førerkort i seks måneder, i tillegg til at han må betale en bot på 10.000 kroner.