Har pumper i beredskap

DRIKKEVANN: Kommunen har anlagt ny vei til pumpestasjonen på Flakk.

Kommunen arbeider med å sikre fortsatt drift av drikkevannforsyninga.

– Vi jobber med å sikre pumpestasjonen, og foreløpig har vi kontroll. Det er strøm på anlegget, og pumpene går som de skal, sier beredskapsleder Øyvind Raen i Birkenes kommune.

Det er pumpestasjonen like nedenfor Flakkebroa som nå står under vann. Pumpene på innsida forsyner kommunens vanntårn med drikkevann til hele Birkeland.

– Det er store vannmasser på stedet, og vi sikrer nå at det ikke går noe galt. Vi har fått tilkjørt pumper om stasjonen skulle stoppe, sier Raen.

Noe umiddelbar krise er det vel og merke ikke, selv om pumpestasjonen skulle slutte å pumpe.

– Etter hvert vil tårnet gå tomt for vann, men det er god kapasitet i vanntårnet. Drikkevannet på Birkeland er helt uten forurensing, sier Raen.