Godt budskap

KOMMER: Martin Birkedal kommer til bedehuset torsdag. FOTO: NOREA

Norea Mediemisjon besøker Birkeland med misjonskveld på Birkeland bedehus.

Brukerskapt innhold: Denne saken er skrevet av en av våre lesere.

Ordet misjonere har kanskje ikke en god klang i dagens samfunn.  Allikevel har ordet stått sentralt for mange kristne. Det handler om å fortelle om Jesus til de som ikke har hørt. Det er et anliggende av to grunner. Kristne har fått en befaling om å øve en disippelskapende innflytelse i hele verden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, sa Jesus.

Hans disipler var også grepet av budskapet. Det står om Peter og Johannes da de ble fengslet at de kunne ikke tiet om det budskapet de hadde fått fra sin Mester.  «Vi kan ikke tie om det vi har sett og hørt.» Og derfor er Norea Mediemisjon fremdeles opptatt med å fortelle dette budskapet. Det er misjon gjennom mediene: radio, TV, Internett, SMS m.m.

Når Norea vil besøke Birkenes så er det for å fortelle om mediemisjonen, og denne gangen med TV som fokus. Hovedtema for presentasjonene blir SAT 7 som er et TV selskap i Midøsten. Og et arbeid som når mer en 14 millioner TV seere hvert år. SAT 7 ønsker å nå mennesker og dekke mange behov. I og med flyktninger situasjonen i Midtøsten så har SAT 7 satt i gang med skolefjernsyn der de som lytter og ser lærer språk og matematikk og får en viss kompensasjon for den allmennutdannelse som de ikke får fordi de bor i flyktningeleirer eller steder de det er vanskelig å komme til skole.  Det er et mangfoldig arbeid som vi gjerne deler med de som kommer til Birkenes Bedehus torsdag 4. mai.

Innsendt av Martin Birkedal