Fra papir til mobil

MOBIL PLEIE: – Ingen har sagt noe, men de eldre tuller litt med det, for det kan jo se ut som de står og spiller eller er på Facebook når de går med hodet ned i mobilen på vei fra en pasient, sier enhetsleder Trude Murberg (t.h.), der sykepleierne Marita Wehus (t.v.) og Malin Hovden står med nesa ned i mobilen og sjekker dagens gjøremål. Fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland lengst til venstre. Foto: Birkenes kommune

Nå har hjemmetjenesten tatt i bruk mobiltelefon som arbeidsredskap.

– Før hadde vi alt på papirlapper og på data inne på kontoret. Nå har vi arbeidslista på telefonene, der ser vi hva vi skal gjøre i løpet av en dag, hvilke pasienter vi skal til og hvilke prosedyrer som skal utføres, sier Malin Hovden.

Hun arbeider i hjemmetjenesten i Birkenes kommune sammen med Marita Wehus. De to sykepleierne har nå med seg hver sin smarttelefon når de er rundt i hele bygda. Innføringa av mobil pleie i kommunen skal gi bedre kvalitet og større effektivitet.

– Nå kan vi skrive inn alt om pasienten med én gang vi har vært på besøk, i stedet for å vente til slutten av dagen. Vi er jo bare mennesker, vi også, så det hender jo vi glemmer ting. Dessuten blir dagen mer effektiv når vi slipper å kjøre innom kontoret mellom pasientbesøkene, sier Wehus.

Full kontroll

Det var i slutten av mai de to sykepleierne kunne legge fra seg penn og notisblokk. Nå skrur de på mobilen for å finne navn på pasientene, tidspunktet når de skal være hos hver enkelt pasient, hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres, hvilke medisiner pasienten skal ha og om det er noen endringer i prosedyrene for denne pasienten siden sist.

– Vi har seks mobiler tilgjengelig. Når sykepleierne kommer på jobb, tar de en av dem, logger seg inn med brukernavn og passord, så er de i gang, og vi kan hele tiden se hvem som er på jobb, sier fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland i en pressemelding fra kommunen.

På en storskjerm på oppholdsrommet hos hjemmetjenesten kan pleiere og ledere hele tiden følge med på når oppdragene er utført. Hvis en pleier får ledig tid, kan hen ta over oppdrag for en annen som har oppdrag på vent. Mobil pleie er ikke lovpålagt men Birkeland fremhever at de ønsker at tjeneste er mest mulig effektiv. Dessuten tror hun bruk av teknologiske hjelpemidler gjør Birkenes kommune til en attraktiv arbeidsplass.

Kurert for sykdommer

– Vi ønsker å trekke til oss de beste folka og ønsker en stor søkermasse til stillingene våre. Nyutdanna sykepleiere i dag er vant til å bruke teknologi på alle områder, og da er vi nødt til å henge med i utviklinga, sier enhetslederen for hjemmetjenesten Trude Murberg.

Egentlig skulle hjemmetjenesten innføre mobil pleier i 2013, men det ble utsatt. Siden den gang har mange barnesykdommer blitt luket ut, ifølge Murberg, og da Birkenes tok i bruk systemet var det velfungerende og ferdig utviklet.

– Etter at vi kom i gang med driften har vi hatt lite problemer, og de ansatte har vært fornøyde, sier Birkeland, som får støtte av sykepleierne:

– De eldre har også tatt det veldig fort, det har ikke vært noen problemer, sier Wehus.