Foreslår friere skolevalg

Reagerer på at elever tvinges til å gå på Samkom skole i Vennesla.

– Jeg reagerer på at elevene i dette området skal gå på skole i Vennesla. Det høres ut som om vi ikke vil ha dem på våre skoler, men det vil vi jo hvis de selv vil det. Kan vi tvinge barna våre til å gå på skole i en annen kommune, spør Jon Inge Holm (H).

Det er i forbindelse med en liten korrigering av kommunens skolekretsgrenser Holm har blitt oppmerksom på formuleringen i kommunens regler. Der står det at «elever som bor i området mot Vennesla kommune, slik at de har en naturlig tilhørighet til Samkom skole, skal gå grunnskolen der». Området det gjelder er Steinsland, Klepp, Dale og Grunnetjønn.

– Elevene i disse områdene har til nå gått på Samkom, og kommunestyret har vedtatt at de skal gå på Samkom. Ordlyden er hentet fra en avtale kommunen har med Vennesla, sier fagutvikler utdanning i kommunen, Øyvind Mellem.

Holm mener det må være mulig for barn i dette området å gå på skole i Birkeland om de ønsker. Han fremmer et forslag om dette, men får kun støtte i deler av eget parti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet.

– Det er litt rart å diskutere dette i denne saken. Det er en enkel endring i ordlyden. Vi har ikke sagt at de ikke er velkomne, men etterkommet deres ønske om at de skal få gå på Samkom, sier Geir Colbjørnsen (KrF).