Disse veien blir prioritert

BREDERE: Riksvei 41 blir bredere i løpet av vinteren. Arkivfotoet er fra strekninga mellom Herefoss og Gauslå.

Kommunen ønsker at fylket overtar ansvar for flere kommunale veier, og ber om asfaltdekke på fylkesveier som ikke har dette i dag.

Det er i forbindelse med handlingsplan for fylkesveier for 2018 til 2021 kommunen nå ytrer sin mening om veiene i kommunen. Forrige uke var saken til behandling i planutvalget.

– Vi bør inkludere fylkesvei 405 fra Engesland til grensa mot Iveland i planen, og ikke bare stykket over Kattheia. Veien er svingete og smal hele veien, sier Arnt Olav Furholt (Sp).

I lista over prioriterte veier fra administrasjonen er fylkesvei 405 foreslått utbedret fra Kattheia mot Brekke, og fra Stemlona til Vegusdal. Totalt 26 kilometer. Fylkesvei 406 er foreslått utbedret fra Stemlona til Senumstad, en strekning på 21 kilometer.

– Det er tidligere spilt inn overfor fylket at de kan overta kommunal vei 38 over Risvand og nummer 17 mellom Vassbotn og Solheim. Det ønsket ikke fylkestinget, men vi bør ha et ekstra stort trykk på disse strekningene, helst sammen med Lillesand, sier Nils Olav Eikenes (H).

I sakspapirene skriver administrasjonen at en overføring til fylket bør vurderes. Eikenes mener denne formuleringen er for vagt, men legger ikke fram noe endringsforslag.

– Jeg er ikke uenig i forslaget fra Senterpartiet, men dersom vi setter disse veien på lista, kan det være andre som må vike. Det blir jo uansett ikke mer penger til vei, men en omprioritering, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Forslaget til Senterpartiet blir dermed vedtatt mot Tveits ene stemme. De øvrige veien på lista er fylkesvei 252 mellom Sørli og Oggevatn stasjon og fylkesvei 291 mellom Engesland og grensa til Iveland kommune.

– Spesielt i Birkenes kommune at det er flere strekninger som ikke har asfaltdekke. Det bør ses på muligheter for å sørge for fast dekke på alle fylkesveier i kommunen. Dette er med på å forenkle vedlikeholdet og kan bidra til bedre kjøreforhold og mindre slitasje, samt være til hjelp for å hindre utskylling og utglidning ved stort nedbør, skriver administrasjonen i uttalelsen til fylket.