Et steg nærmere realisering

EPLEMOST: Gunn Elisabeth Slettene og Geir Hegland har fått tillatelse til å bygge eplepresseri i garasjen i forbindelse med deres næringsvirksomhet i landbruket. ARKIVFOTO

Gunn Elisabeth Slettene og Geir Hegland har fått tillatelse fra kommunen til å oppføre eplepresseri på småbruket Slettene Hage i Herefoss.

På Slettene Hage har Gunn Elisabeth Slettene og Geir Hegland den siste tiden drømt om å starte et eget mosteri på småbruket langs riksvei 41. Etter prøveproduksjon i fjor oppdaget paret at interessen for lokal eplemost absolutt er der, og de begynte å legge planer for «Slettene Mosteri». Nylig sendte de inn søknad om bruksendring av garasjen på eiendommen for oppføring av eplepresseri. Det har kommunen gitt tillatelse til, med forutsetning av det innbetales et gebyr for behandling av saken.

Kommunens saksbehandler Runa Fredriksen Storeng skriver at «tillatelse gis da tiltenkt aktivitet i bygningen hovedsakelig knytter seg til landbruk og bygningen således kan karakteriseres som en driftsbygning i landbruket. Bruksendring vil av den grunn være i tråd med LNF-formålet i kommuneplanens arealdel».