Er ikke oppnevnt

Styreleder for Noregs Kristelege folkehøgskolelag velges, ikke oppnevnes.

I forbindelse med artikkelen om at Gunnar Birkeland slutter som rektor ved folkehøyskolen på Birkeland, ønsker han å presisere at det han har svart ja til, er å være kandidat når det til våren skal velges styreleder til Noregs Kristelege Folkehøgskolelag.

– Det er demokratiske valg i organisasjonen, og det skal stemmes over valgnemndas innstilling. Valgnemnda har imidlertid fortalt meg at de lanserer bare en kandidat, så det er kanskje ikke utenkelig at det er jeg som blir valgt. NKF-medlemmene er samtidig oppfordret til å spille inn kandidater til styremedlemmer, og den prosessen går helt til langt ut på våren. Poenget er at det skal velges styreleder, ikke oppnevnes, sier Gunnar Birkeland til Birkenesavisa.