Dyrere samarbeid for Birkenes

NY PRIS: NY PRIS: Rådmann Anne Stapnes (t.h.) konstaterer at det blir dyrere for Birkenes nå som Knutepunkt Sørlandet endrer finansieringsmodell. Ordfører Anders Christiansen (Ap) mener det er viktig for Birkenes å være med i samarbeidet. Til venstre varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF).

Knutepunkt Sørlandet bytter navn og organisering. Det blir billigere for Kristiansand, og dyrere for småkommunene rundt.

– Denne modellen blir dyrere for Birkenes sammenlignet med dagens situasjon, sier rådmann Anne Stapnes til politikerne i formannskapet.

Fra nyttår bytter Knutepunkt Sørlandet navn til Region Kristiansand. Den nye organisasjonen skal være mer politisk enn den gamle. Mens knutepunktet hadde et budsjett på rundt 10 millioner kroner, må nye Region Kristiansand nøye seg med rett over to millioner kroner.

– Blir det slik at vi betaler mer, for å få mindre igjen, spør Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Like mye igjen

Rådmannen avviser dette. Hun mener Birkenes kommune vil oppleve å få like mye igjen for dette samarbeidet som knutepunktsamarbeidet. Birkenes vil for 2018 betale 190.000 kroner for å være med i Region Kristiansand. I dag betaler kommunen 150.000 kroner.

Prisøkningen skyldes en ny fordeling av kostnadene. Under Knutepunkt Sørlandet har kommunene betalt en kontingent på 29 kroner per innbygger. I den nye organiseringa deles halvdelen av budsjettet (1,1 millioner) likt mellom kommunene, mens den andre halvdelen (1,1 millioner) tar hensyn til innbyggertall.

De store sparer

Mens Kristiansand før betalte 2,6 millioner kroner i kontingent, vil de fra nyttår betale 894.000 kroner. Redusert kontingent får også Vennesla, Søgne og Lillesand, mens Songdalen, Birkenes og Iveland må belage seg på å betale mer.

– Jeg synes Kristiansand har vist seg fra en smålig side etter at kommunereformen falt. De vil tyne oss, og samtidig kalle seg Region Kristiansand. Knutepunkt Sørlandet var et bedre navn, sier Linda Hye (Ap).

Vennesla enige

Ordfører Anders Christiansen (Ap) forsvarer navneendringen og sier at det nye navnet er lettere å plassere geografisk enn det gamle. Han påpeker også at det er enstemmighet om det nye navnet.

– Selv Vennesla gikk inn for dette, sier han.

Senterpartiets Anders Topland og Fremskrittspartiets Odd Gunnar Tveit stemmer mot endringene som dermed også vedtas av politikerne i Birkenes. Høyres Nils Olav Eikenes mener Birkenes har nytt godt av knutepunktsamarbeidet.

– Spesielt ATP-samarbeidet har betydd mye for Birkenes. Kristiansand har båret en urimelig stor del av lasset tidligere, og det skal vi være glade for, sier han.