Dugnadssalg og Lillesand Idrettslag

NRK: Faksimile fra NRKs nettsider.

Lillesand IL Turn har opptrådt på en åpen, gjennomsiktig og ryddig måte i forbindelse med salg av Lips fra Forever Living.

LESERBREV: NRK.no har i flere saker forrige uke rettet søkelyset på nettverkssalg og salg av slike produkter gjennom idrettslag og hva dette kan innebære. I den forbindelse har Turngruppa til Lillesand Idrettslag og en spesifikk trener blitt omtalt negativt.

Når man leser artikkelen sitter man igjen med et inntrykk av at LIL Turn har gjort noe ulovlig. Dette stemmer ikke!

Saken er tredelt:

  • Har LIL Turn gjort noe ulovlig?
  • Nettverkssalg gjennom idretten.
  • Frivilligheten rundt dugnadsarbeid og dugnadssalg

LIL Turn drives av frivillig dugnadsarbeid.

Hovedstyret i Lillesand Idrettslag er ikke i tvil om at LIL Turn har gjort alt riktig i denne saken. De har hatt svært gode resultater av dette frivillige dugnadsarbeidet. Det er ingen internt i Lillesand Idrettslag som har beriket seg selv på dette salget.

Det har vært ryddighet rundt dette med frivillighet rundt retur av produkter som ikke er solgt. Nettverkssalg er en lovlig omsetningsform. Hovedstyret i Lillesand IL kan ikke se at LIL Turn har gjort noe som er galt i denne saken.

Tvert imot; LIL Turn har ved flere anledninger de siste årene blitt kontaktet av NRK.no. Det kan dokumenteres at LIL Turn har spilt med full åpenhet og transparens i saken, og har på eget initiativ informert Hovedstyret om dette.

Det fremgår av artikkel på NRK.no at leder av Lillesand IL mente at det var et vedtak på dugnadssalg, etter å ha sjekket viser det seg at Lillesand IL ikke har et regelverk på dette. Det er betenkelig at det ikke fremgår av saken at en av journalistene har selv hatt barn i LIL Turn og vært motstander av denne type salg. Dette er en sak LIL Turn vil vurdere å følge opp via Pressens Faglige Utvalg.

Så lenge denne type dugnad skaper slik debatt som vi ser nå, vil hovedstyret i Lillesand Idrettslag etablere klare retningslinjer når det gjelder dugnadsarbeidet. Dette vil komme som en egen sak i neste hovedstyremøte den 26. oktober 2017.

Når det gjelder frivilligheten rundt dugnadssalg vil hovedstyret også behandle dette i egen sak på neste møte. Her vil det bli presisert at alt dugnadssalg skal være frivillig og at usolgte produkter eller lodd skal kunne returneres.

 

Rune Stiansen

Leder LIL turn