Brudepar må betale

FELLES FORSLAG: Anders Topland (Sp), Jon Inge Holm (H) og Petter Ross (KrF) slo hodene sammen i en pause, og ble enige om et forslag. Til høyre oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen.

Politikerne vil ha betalt av brudepar fra andre kommuner som vil gifte seg i Birkenes.

– Kommunen skal tilby brudepar fra andre kommuner vigsel, men skal vi gjøre det gratis? Vi sitter jo ikke på ei grønn grein her i kommunen økonomisk, sier Petter Ross (KrF)

1. januar 2018 overtar landets kommuner ansvaret for å gjennomføre borgerlige vigsler. I Birkenes er det ordfører Anders Christiansen (Ap), varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF), rådmann Anne Stapnes og kommunalsjef Halvor Nes som skal stå for selve vigslinga.

I disse tider diskuterer politikerne et reglement for ordninga, og det er i denne forbindelse det viser seg at flertallet av politikerne ikke ønsker at ektepar fra andre kommuner kan gifte seg i Birkenes gratis. Nevnte Ross viser til praksisen i Herefoss kirke.

Kostbart i kirka

– Om noen som ikke tilhører menigheten vil gifte seg der, koster det brudeparet over 5.000 kroner. Vi skal ønske folk velkomne til å gifte seg i Birkenes, men de bør i anstendighetens navn betale litt for det, sier Ross.

Resten av tjenesteutvalgets medlemmer er mandag rimelig enige med ham, men ikke når det kommer til prisen for brudepar som ønsker å gifte seg i Birkenes. Ross mener 2.500 kroner er et greit beløp.

– Det er noe fiffig over det å ta betalt for å vie folk. Jeg synes vi skal se til Risør i denne saken, og jeg synes ikke vi skal tjene penger på dette, sier Vibeke Tobiassen (Ap).

Lander på 1.000 kroner

I Risør vier de folk gratis. I Birkenes foreslår administrasjonen at brudepar som vil vies en annen plass enn på kommunehuset, og utenfor normal arbeidstid skal betale 1.000 kroner.

– Kan vi møtes på midten og si at brudepar fra andre kommuner også betaler 1.000 kroner, spør utvalgsleder Anders Topland (Sp).

Det må en god pause til i utvalgets møte, før Senterpartiet og Kristelig Folkeparti er enige om et felles forslag om nettopp det. Forslaget blir vedtatt mot Arbeiderpartiets to stemmer.