Vil ikke gi til FN

Frp-politikeren vil ikke støtte årets TV-aksjon økonomisk.

– Jeg vil ikke være med på å gi penger til UNICEF. Det er mye sløsing i FN-systemet, og jeg har ikke noe tro på FN. Hvis du søker på nett, finner du ut at det er mye rot i organisasjonen, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Birkenes kommune har som regel gitt 12.000 kroner til TV-aksjonen. Også i fjor ble det baluba da formannskapet skulle vedta hvor mye kommunen skulle gi. Da var Birkenes på ROBEK-lista. Nå er det mottakeren av innsamlingsaksjonen som Tveit protesterer mot.

– I fjor ga vi til Røde Kors, og i ettertid kom det fram at Røde Kors har tre millioner kroner på bok. Kommunen var altså bankerot, men likevel ga vi penger. I år vil jeg ikke at vi skal gi 12.000 kroner til TV-aksjonen, sier han.

I formannskapet er han helt alene om å ha dette synet på årets TV-aksjon. Med åtte mot en stemmer vedtar derfor politikerne å støtte årets aksjon. Venstres Ole Morten Vegusdal reagerer sterkt på Tveits påstander om FN-organisasjonen UNICEF.

– Dette er graverende. Fremskrittspartiets representant sier høyt og tydelig at han ikke har tiltro til FN. UNICEF ble etablert etter andre verdenskrig for å hjelpe europeiske barn, og siden har mandatet blitt utvidet til å gjelde hele verden fordi det er et behov. Det å glatt avfeie dette hjelpeinitiativet er drøyt, og jeg tar sterk avstand fra slike kommentarer, sier Vegusdal.

UNICEF er FNs barnefond, og arbeider i 190 land. Fagbladet Bistandsaktuelt skreiv i 2015 at UNICEF i 2008 hadde renteinntekter på 610 millioner kroner. En rapport utarbeidet av Norad påpeker at 73 prosent av giverpengene til FN er øremerket konkrete prosjekter, som kan ta tid å gjennomføre. Årets penger fra TV-aksjonen går til UNICEF og deres arbeid for utdanning av barn i krig og konflikt i Pakistan, Syria, Sør-Sudan, Mali og Colombia.

– UNICEF jobber på spreng for å hindre at barn skal få ødelagt sin fremtid på grunn av voksnes kriger og konflikter. Denne TV-aksjonen handler om å gi barn en mulighet til en framtid, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF til NRK.