Ærlighet varer lengst

Det har dessverre vært en del støy den siste tiden i Frp Aust-Agder.

LESERBREV: I media og sosiale medier kan det synes som at saken handler om at partiet er delt grunnet hvem vi ønsker som stortingsrepresentant for Frp i neste periode.

Dette er kanskje så feil som det kan få blitt.

Dagens gruppeleder i fylkestinget og bystyrerepresentant i Arendal for Frp, Åshild B. Gundersen, fikk tillit av 46 delegater på nominasjonsmøte i Lillesand den 10 desember til å overta etter Ingebjørg Godskesen. Noen var fornøyd, andre var skuffet.

Så til sakens kjerne. Frp har en tradisjon hvor vi lytter til vanlige mennesker, og skal være et parti for folk flest. Gjennom handlingsprogrammet sier partiet at vi ønsker å legge enkelte saker frem for folkeavstemning. I store samfunnsmessige saker vil vi at innbyggerne skal kunne kreve disse avgjort ved folkeavstemning. Vi skal derfor ikke bare lytte til, men også respektere vanlige folks mening i større saker som berører innbyggerne.

Vi har hatt innbyggerundersøkelser i 2004,2010 og 2016, og i tillegg har vi hatt folkeavstemning rundt fylkessammenslåing i 2011. Samtlige runder har gitt ett klart nei, noe vi som folkevalgte ombudsmenn skal respektere.

Den 19 november i år hadde Frp et rådsmøte med til sammen 18 stemmer, 15 av disse sa klart ifra om at en region med kun Aust og Vest-Agder var helt uaktuelt. Teksten fra rådsmøte sa i punkt 1. «Aust-Agder Frp beklager at regionreformen ikke har resultert i større regioner og vedtar å ikke gå videre med kun Agder». Det var altså ingen tvil om hva lokallagene mente, og å slå sammen fylkene var helt uaktuelt. Åshild B. Gundersen gikk også ut i Agderposten rett etter dette og annonserte at sammenslåing var uaktuelt nettopp grunnet rådsmøtes avgjørelse.

Den 13. desember kom så saken om fylkessammenslåing opp på fylkestinget hvor sjokkerende nok Åshild B. Gundersen, Chim Kjølner og Peter Busch stemte for en sammenslåing av fylkene, mens Anders Kylland stemte imot.

De etiske retningslinjene i Frp legger stor vekt på at partiets representanter skal være redelige og ærlige. Kravet om ny nominasjon ble derfor fremsatt av de fire lokallagene Arendal, Froland, Vegårshei og Risør. Disse representerer alene 54 prosent av medlemsmassen i fylket. De samme lagene stod for 61 prosent av stemmene til Frp ved sist kommunevalg. Froland har eksempelvis nesten dobbelt så mange stemmer som Lillesand, men har bare halvparten av Lillesands befolkning.

De lokallagene som nå har gått inn for et nytt nominasjonsmøte, har gjort dette for å si klart ifra om at dette ikke er en politisk praksis vi forbinder med viktige prinsipp som ærlighet og redelighet. Når alle instanser i fylkets partiorganisasjon sa klart nei, og representanten også bekreftet dette før avstemningen så bryter dette med helt grunnleggende verdier for lokallagene som nå har lagt fram krav om ny nominasjon.

Det viktigste for oss er ikke å vinne en ny nominasjon, men å sende en klar melding til våre velgere og medlemmer om at vi ikke ønsker en slik politikk i praksis. Vi sier også at når en kandidat ikke viser disse verdiene i praksis gjennom sitt tillitsverv som politiker, ja så er man heller kanskje ikke rett mann/kvinne til en stortingsplass?

Videre ser vi at det iRisør og iGjerstad kan lese hvorfor det skulle være berettiget at fylkestingsrepresentantene stemte som de gjorde. De har må vite ha «snakket» med noen. Da skal plutselig syv av elleve lokallag ha vært positive. Hvem i lokallagene som man har snakket med og hvilken myndighet disse har, er ikke opplyst. Når vi for eksempel vet at fem av lederne i lokallagene ikke har hørt en lyd er vi mildt sagt oppgitt.

Problemene når noen erstatter offisielle organ i organisasjonsstrukturen med «noen har snakket sammen møter» er mange. Innsyn og etterprøvbarhet er helt sentralt i Frp. Dette fremstår som useriøst og på tvers av partiets offisielle struktur!

Et av demokratiets kjennetegn er transparens. Samtaler i små mørke rom uten innsyn og etterprøvbarhet kan ikke påberopes som et demokratisk grunnlag.

Vi finner det også betimelig å påminne om at politikere er avhengig av å føre en politikk som skaffer stemmer. Det fremstår da underlig å prøve å marginalisere lokallag som representerer majoriteten av medlemmer. Spesielt når de samme lagene stod for 61 prosent av stemmefangsten ved sist kommunevalg. Husk at det til syvende og sist er velgerne i Aust-Agder som skal bestemme om vi fortjener en representant på Stortinget!

Til slutt vil vi også beklage på det sterkeste at disse tre representantene har sviktet innbyggernes klare NEI til en sammenslåing, men valgt å gå sin egen vei.

 

For Fremskrittspartiet,

Torgeir Terjesen, Leder Froland Frp

Frank Rørheim, Nestleder Froland Frp

Bjørnar Solvei, Leder Arendal Frp

Andreas Arff, Nestleder Arendal Frp

Anne Killingmo, Leder Tvedestrand Frp

Magnus Stø Kittelsen, Leder Risør Frp

Stig O Olsen, Nestleder Risør Frp

Nils Mjåvatn, Leder Vegårshei Frp

Arne Johnny U Nerdalen, Nestleder Vegårshei Frp

Odd Gunnar Tveit, Fylkesstyremedlem

Mariann Slettene, Fylkesstyremedlem

Liv Heidi Arnesen, Fylkesstyremedlem

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til red@bavisa.no!