Årets lokallag i Frp

Birkenes Fremskrittspartiet er kåra til årets lokallag i Aust-Agder.

– Birkenes Frp ble årets lokallag i Aust-Agder og fikk både diplom og 3.000 kr til drift av laget, sier stortingsrepresentant Ingebjørg A. Godskesen (Frp) i en uttalelse.

På partiets fylkesårsmøte forrige helg stilte Odd Gunnar Tveit, Martin Konstali og Karl Sollie fra Birkenes. Lokallaget gjorde seg bemerka med en resolusjon om vrakpant på plastbåter.

– Aust-Agder Frps årsmøte ber regjeringa se på muligheten for å innføre en ordning med vrakpant for fritidsbåter i plast og glassfiber. Dette vil etter vår mening kunne være et godt tiltak for å rydde opp i et stadig voksende miljøproblem, heter det i resolusjonen framsatt av Konstali.

Den ble enstemmig vedtatt og oversendes landsmøtet, til Birkenes-delegasjonens store glede.