Utvider laksefisket

Har fanget tre ganger så mye fisk som i fjor, og utvider laksesesongen til 15. september.

Det er klart etter midtsesongevaluering av lakseelvene på Sørlandet. I utgangspunktet ender laksesesongen i Tovdalselva 31. august, men nå utvides den altså til 15. september.

– All laks over tre kilo som fanges i september skal settes ut igjen. Det er viktig for bestanden å ta vare på de store gytelaksene, sier Harald Endresen i Lakseelvene AS.

Per 1. august er det halt i land rett over ett tonn laks i Tovdalselva. Beste uke var uke 26 i begynnelsen av juli hvor 182 kilo laks ble fanget. Da ble også sesongens hittil største laks fanget på flue i sone to. Hele tolv kilo veide den. På samme tid i fjor hadde fiskerne langs Tovdalselva fisket opp 237 kilo.

– Totalt sett har sesongen vært god, og det har vært stor fiskeaktivitet i elvene. Mens det de to forrige sesongene har vært mye fangst i august og september, ser det i år ut til at fangsten har kommet mer jevnt, sier Endresen i en pressemelding.

Fiskekortsalget for september åpnet i dag tidlig.