Uenige om tvangsbruk

DELTIDSPOLITIKERE: Brit Kalnæs (Ap) og Geir Colbjørnsen (KrF) lot seg engasjere i debatten om heltid og deltid under formannskapets møte onsdag. Her fotografert i en pause.

Ordføreren mener det kanskje må tvang til for å løse deltidsfloka i kommunen.

– Jeg føler mange politikere ser ned på de som arbeider deltid. For sosialistene er det kanskje et mål å la staten oppdra barna til å bli gode sosialister, men det er mange grunner til at folk ønsker å arbeide deltid, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Han ønsker å legge til rette for at de som ønsker å arbeide heltid, skal få lov til det. Men han påpeker også at det er mange som ikke ønsker å arbeide heltid, og ber politikerne i formannskapet respektere den avgjørelsen. Onsdag gikk formannskapet inn for at kommunen skal innlede et forpliktende samarbeid om å styrke heltidsstrukturen.

– Dette nettverket er vel det vi kaller et supperåd. Kan vi ikke bare tilby arbeidstakerne heltid, og ikke bruke så mye penger på møtevirksomhet og samtaler, sier Tveit.

Omtrent bortkasta tid

Flere av politikerne i formannskapet uttrykker seg skeptiske til samarbeidet hvor alle kommunen på Agder er invitert.

– Det politiske miljøet er innstilt på en større heltidskultur, men det dukker stadig opp nye nettverk. Det tar tid å gå inn i slike nettverk, og det er viktig at vi får noe tilbake. Er dette et godt nettverk, høres det fornuftig ut å delta, sier Gunnar Høygilt (H).

Geir Colbjørnsen (KrF) deler mange av de tankene. Han poengterer at det nesten aldri kommer noe fornuftig ut av slike nettverk.

– Vi ønsker en stor grad av heltidsstillinger, men samtidig er fagforeningene klare på at heltid må være frivillig. Så lenge man har mulighet til å velge deltid, sitter man igjen med en stillingsbrøk som fører til småstillinger. Derfor er dette omtrent bortkasta tid, sier Colbjørnsen.

12 prosent heltid

Arbeiderpartiets Brit Kalnæs innrømmer at heltidskultur engasjerer henne, og mener det er enklere og billigere å administrere heltidsstillinger framfor mange deltidsstillinger.

– Vi skal ikke tvinge noen, men det er mange som ufrivillig har en deltidsstilling. Skal vi ha ansatte med god kompetanse må de vi også ha heltidsstillinger. I dag er det nesten bare lederstillingene i Birkenes som er heltid, mens de andre er deltid, sier Kalnæs.

Ifølge saksframlegget fra administrasjonen arbeider kun 12 prosent av arbeidstakerne i Birkenes kommune heltid. Ordfører Anders Christiansen (Ap) mener det må en kulturendring til for å få flere til å arbeide fullt.

– Dette må arbeides inn helt fra bunnen, og siden det er politisk vilje må vi kjøre dette fram nå. Kanskje må vi være så tøffe at det ikke er noe frivillighet, men si at hvis du vil jobbe her må du arbeide heltid. Det krever politisk vilje, sier han.

Forsiktig med tvang

Den uttalelse får Colbjørnsen til å rette en verbal pekefinger mot ordføreren.

– Jeg tror vi skal være uhyre forsiktige med å bevege oss utover arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Vi bør være forsiktige med å innfør tvungen heltid, sier han.

Christiansen på sin side påpeker at det er forskjell på permisjoner, sykefravær og deltid. Rådmann Anne Stapnes anbefaler politikerne på det sterkeste å gå inn i et forpliktende samarbeid, og får viljen sin. Det blir kun Tveit som stemmer mot.

– Jeg er for heltid, men må man være med i et nettverk for å redusere deltida? Det kan jeg ikke begripe, sier han.