Trialfolket øker trøkket

Saksbehandler Øyvind Raen sier at alle tiltak rettet mot barn og unge er positive, og han kan ikke umiddelbart se noe som skulle være til hinder for at søknaden fra Trialklubben blir innvilget.

– Men om tiltakene er aldri så positive så må vi forholde oss til lover og regler, og derfor må søknaden fra Trialklubben behandles på lik linje med andre søknader, sier Raen

Nå har trialklubben sendt søknad om anlegge to baner i kommunen.  Det er søkt om bane på Herefoss i tilknytning til skolen og den gamle hoppbakken, og det er søkt om å få drive virksomheten på Stoveland, som ifølge initiativtaker og sokneprest i Herefoss ligger så midt i kommunen som det går an å komme.

– På nåværende tidspunkt er det umulig for meg å si ja eller nei.  Det er da heller ikke opp til meg å bestemme, sier Øyvind Raen.

– For de fleste kurante saker er behandlingstiden tre uker, men dette gjelder en dispensasjonssøknad som må til politisk behandling, og da har vi 12 uker på oss.  I en sak som dette skal det også innhentes uttalelse fra Fylkesmannen.  Vi regner med å ha innhentet nødvendige uttalelser og saksbehandlet søknaden så den kan presenteres for planutvalget i møte 30. november, sier Raen

Men ventetiden brukes til litt annet enn bare å sitte med hendene i fanget.  Styret har hendene fulle med planlegging av oppstart og planlegging av kurs.

– Det blir kurs for voksne for å få de nødvendige sertifikater. Det blir litt for dårlig hvis det er bare er meg som har de nødvendige godkjenningene, og så planlegger vi kurs for folk i alle aldre som vil kjøre på banene våre, sier Eikrem.

Og bankmannen i styret, nåværende kirketjener og soknerådsmedlem i Herefoss styrer finansene.

– Det er ikke så mye penger å styre enda, men vi prøver jo å lage realistiske budsjetter, både for oppstart og drift.  Og i første omgang trenger vi nok en halv million, sier en optimistisk Petter Ross.

Men enn så lenge er det litt adventstid mens man venter, og styret håper jo at julaften kommer allerede i planutvalgets møte den 30. november.