Søker samarbeid andre steder

Lillesand har sagt nei, nå leter Birkenes andre steder.

– Lillesand kommune har sagt nei til vå forespørsel, og nå setter vi oss ned og ser om det er andre kommuner som vil samarbeide, sier oppvekstsjef Marianne Moen Knutsen.

Under mandagens møte i tjenesteutvalget ble hun bedt om å si hva kommunen gjør, etter at Lillesand har avvist et samarbeid om PP-tjenesten. Knutsen og hennes medarbeidere går bredt ut.

– Vi vet at Kristiansand revurderer sine samarbeid, men vi ser blant annet mot Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes som har felles PP-tjeneste. Ulempen med akkurat det, er at et samarbeid med oss vil bryte med de linjene Fylkesmannen legger opp til med tanke på kommunesammenslåing, sier hun.

Både Froland, Grimstad og Arendal har selvstendige PP-tjenester, mens det er et større samarbeid på området helt øst i fylket. Knutsen vil nå gjøre en vurdering av hvem de skal kontakte med henblikk på samarbeid.

– Det som er gledelig er at vi har fått ansatt en PP-rådgiver fra 1. januar. Når det gjelder leder for enheten har vi tatt kontakt med UiA og de andre PP-tjenestene og jobber med saken, sier Knutsen.