Konsekvenser utredes

Konsekvensen av grensejusteringer skal kartlegges før kommunen sier sitt om Hovlandsdalen og Vassgrendas ønsker.

– Jeg har utfordringer med å se at dette er riktig prioritering i bruk av ressurser.  Det må være viktigere ting å foreta seg i administrasjonen, sa Gunnar Høigilt (Høyre), og foreslo saken utsatt.

Og da ble utsettelsesforslaget tatt opp til debatt først.

Teknisk sjef Halvor Nes ble flere ganger utfordret og han prøvde å fortelle kommunestyret at det er Fylkesmannen som i denne omgang ønsker en uttalelse.

– Det er Fylkesmannen som har bedt om kommunens mening når det gjelder spørsmål fra Vassgrenda og Hovlandsdalen om overføring til annen kommune. Og det ville være litt dumt om ikke både Fylkesmann og de involverte grendelag ikke fikk høre hvilke konsekvenser en slik overføring vil få for kommunen, sa Nes.

Linda Hye (Arbeiderpartiet) mente at saken ikke kan utsettes.

– Fylkesmannen ønsker beslutningsgrunnlag, og da må vi være med å gi han det.  Dessuten vil det være et signal om å ikke ta saken alvorlig, hvis vi utsetter den, sa Hye.

Petter Ross (Kristelig folkeparti) mente at saken ikke kunne utsettes.

– Da gjør bare Fylkesmannen som han vil, uten å høre vår mening, og det er ikke greit i forhold til de som har søkt heller, sa Ross.

Og med knappest mulig flertall ble saken vedtatt behandlet.

Og Odd Gunnar Tveit stilte et betimelig spørsmål

– Skal administrasjonen fortelle noen av innbyggerne at de egentlig er uønsket i kommunen?  Folk kan bli såra hvis de føler seg uønsket.  I debatten om kommunereformen fikk vi stadig høre at Birkenes kommune var for liten til å klare seg på egen hånd.  Er det slik nå at administrasjonen vil gjøre oss enda mindre, spurte Tveit.

I følge teknisk sjef har ikke administrasjonen hjemmel eller planer om å kaste ut noen som helst, så både Tveit og resten av kommunestyret kunne føle seg trygge på det.

Ole Morten Vegusdal (Venstre) mente at det absolutt var påkrevet med en konsekvensanalyse og en uttalelse til Fylkesmannen.

– Det er som en genser med en løs tråd i – hvis man ikke gjør noe med den vil den fortsette å rakne og tilslutt er hele genseren ødelagt. Å gi slipp på Hovlandsdalen og Vassgrenda vil uten tvil kunne gi store konsekvenser for skulen på Engesland, og dette krever hvert fall en konsekvensanalyse, sa Vegusdal.

Det mest ytterliggående forslag kom fra Martin Konstali.

– Det er egentlig litt morsomt dette her. Når vi snakker om kommunereformen, er det snakk om å høre på innbyggerne. Når innbyggere selv ønsker overføring til annen kommune gjelder ikke det lenger.  Da skal det utredes og verste fall stemmes imot, sa Konstali.

Fremskrittspartiet fremmet deretter forslag om at innbyggernes ønske om overføring til andre kommuner skulle bifalles. Forslaget fikk to stemmer og ble altså nedstemt.

Til slutt ble det vedtatt at kommunestyret ber rådmannen om å igangsette en prosess for å vurdere konsekvensene av grensejusteringene som foreligger ved søknader og ved tilstøtende geografiske områder.

Kommunestyret ber fylkesmannen i Aust-Agder om å avvente saksbehandling av foreliggende søknader og grensejusteringer til etter at Birkenes kommune har vurdert konsekvensene av disse justeringene.