Reduserer åpningstidene

Fra 1. juni endrer Birkenes kommune og NAV Birkenes åpningstidene. Færre besøk og økt nettbruk er blant årsakene til at dette gjøres.

– Vi opplever at det kommer færre og færre kunder på besøk i åpningstiden. Kundene forventer at vi i framtiden skal være en døgnåpen forvaltning, og stadig flere ønsker å nå oss på nett, sier teamleder for kommunikasjon i Birkenes kommune Aud Hellen Bergland.

Digital selvbetjening

Slik det er nå har kommunen opplysninger om en rekke tjenester samt flere digitale skjemaer på nettsiden deres. Blant annet kan det søkes etter ledige stillinger, barnehageplass og SFO. Søknad om oppføring av hus, garasje, hytte kan også gjøres digitalt, og det finnes også et kart over eiendommer i kommunen.

– Innbyggerne kan nå finne det meste av det de trenger på nettsiden og betjene seg selv når de ønsker det, forteller hun.

Leder i NAV Birkenes Erling Aasen oppfordrer publikum til å benytte seg av de digitale tjenestene som finnes. Også på NAV ligger søknadsskjemaer og informasjon tilgjengelig på nett.

– Ved å benytte seg av NAVs digitale selvbetjeningsløsninger kan folk ha kontakt med NAV når det passer for dem, sier han.

Tilpasning av behov

Fra 1. juni vil det alle hverdager utenom onsdag være åpent for publikum fra klokken 10 til 14. Onsdager holdes det stengt, men det er mulig å avtale møter utenom åpningstidene. Sentralbordet både på NAV og kommunen holder åpent som før.

– Endring av åpningstidene for kommunen og NAV Birkenes sees på som en endring til det bedre og ikke minst en tilpasning av dagens og fremtidens brukeres behov, avslutter Bergland.

Reduksjonen i åpningstidene hos kommunen ble også foreslått i delprosjektrapporten «Prosjekt balanse». Administrasjonen har foreslått at det kuttes 15 millioner kroner for å få budsjettet for 2016 i balanse og dermed få kommunen ut av Robek-listen. Delprosjektrapportene inneholder en rekke sparingstiltak innen skole og barnehage, helse og velferd, teknisk og servicesenter.