Nedgang i ledigheten

Antall arbeidsledige birkenesinger er redusert fra 77 i april, til 70 i mai.

Det er fortsatt 17 flere enn hvor mange som var arbeidsledige i mai 2015. Det er registrert en liten nedgang i ledigheten fra april til mai. Andre kvartal er normalt perioden med høyest sysselsetting gjennom året, og med sommeren i anmarsj øker aktiviteten i reiselivsbransjen, påpeker NAV i en pressemelding.

– Sommersesongen er bra for arbeidsmarkedet i Aust-Agder. Hotell og restaurantbransjen har høy aktivitet og kan tilby arbeid til mange, også ufaglærte, sier direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes.

I april måned lå det nær 100 ledige stillinger innen hotell- og restaurantbransjen, i mai er det registrert 22 stillinger.

– Mange av disse stillingene er nok forbeholdt feriesesongen, men å ta en sommerjobb kan gi erfaringer som igjen styrker sjansene for å lykkes på arbeidsmarkedet når høsten kommer, sier Høynes.

Ledigheten i Aust-Agder utgjør i mai 2.106 personer. 66 færre enn i april, og 219 flere enn i mai 2015.

Blant de helt ledige er 1.230 menn og 876 kvinner. 137 av de ledige er permitterte. 622 av de ledige har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 952 delvis ledige i Aust-Agder.

Arendal kommune har høyest ledighet med 4,2 prosent. Deretter følger Froland med 4,1 prosent. Ledigheten i Grimstad er på 3,8 prosent.

I Bykle kommune er ledigheten fylkets laveste med 1,0 prosent. Deretter følger Valle med 1,5 prosent og Vegårshei med 1,7 prosent.