Kirkesituasjonen

Vedtaket i kirkemøtet for kort tid siden, om å innføre to liturgier for inngåelse av ekteskap , gjør situasjonen utfordrende for mange.

LESERBREV: Hovedproblemet er at Bibelens ord blir satt til side. Bibelen er eneste rettesnor for hva rett kristendom er. Flertallet i kirkemøtet har nå bevisst satt Guds Ord til side, for å imøtekomme et ønske som Bibelen taler klart i mot. Noen stemte med flertallet, ikke fordi de ønsket dette utfallet, men for å bevare enheten i kirken.

Vedtaket kan sammenlignes med om Statens Vegvesen ble uenige om vi skulle ha høyre eller venstrekjøring i Norge. For å bevare enheten, blir vedtaket at enhver kan velge selv hvilken side av vegen en vil kjøre på.

I en del sammenhenger blir det sagt at kjærligheten vant. Hvor er kjærligheten og støtten til de homofile som ønsker å ta Bibelens ord på alvor, og dermed leve i sølibat? Er det kjærlighet å rettlede folk til å bryte med Guds ord? Vi mener at kjærligheten til våre medmennesker er å rettlede som Guds ord sier. Vi har nå fått den utrolige situasjonen at unaturlig utukt, som homofilt samliv, skal velsignes i kirken. Hva må da vi som Guds barn gjøre? Vi kan i alle fall ikke ha åndelig samarbeid med de som ønsker å innføre velsignelse av det som Gud på det sterkeste fordømmer. Han har i tidligere tider vist veldig tydelig hva han mente om slik synd i Sodoma.

I Romerbrevet 16:17 står det: «Men jeg formaner dere, brødre: Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt i mot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem!»          Videre i 2. Johannes 10:11, leser vi: «Om noen kommer til dere og ikke har denne lære, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.»

ImF Sør, som har arbeid på mange Bedehus på Agder, ser svært alvorlig på det åndelige frafallet som har oppstått. Det som må forkynnes i dag, er Bibelens ord om synd og nåde, slik at de som erkjenner sin synd, kan få tilgivelse for synd ved å ta i mot Jesus som sin Frelser. ImF Sør vil fortsatt være en vekkelsesbevegelse, og oppfordrer kristenfolket til å bygge et sterkt åndelig fellesskap på Bedehusene, der også dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse utføres. Vi oppmuntrer alle troende til forbønn for den åndelige situasjonen som er i landet. Temaet bør stå på bønnelisten både i vårt personlige bønneliv, i husandakten og i forsamlingslivet. Aller viktigst er det at den enkelte av oss viser troskap mot Guds ord og det kall som Jesus Kristus har gitt oss, nemlig at omvendelse og syndenes forlatelse skal forkynnes for vårt folk.

 

John Fidjeland, kretsformann, ImF Sør

Ommund Tveit, kretsleder, ImF Sør

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!