K5 – et viktig skritt inn i fremtiden

Kommunereform og K5 engasjerer. Usikkerheten synes å være stor. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

LESERBREV: Mange i Birkenes ønsker ingen større kommune. Men skulle det bli slik, er de fleste alternativer spiselige, bare ikke Kristiansand.  For 50 år siden var det Lillesand som var det «store spøkelset» eller den store «stygge ulven». I dag er Lillesand det beste alternativet for mange.

Mye har endret seg på 50 år, og mer vil endre seg de neste 50 år. Skal vi da satse på å løse fremtidens utfordringer med dagens 50 år gamle kommunestruktur?   Mitt svar er nei.  Jeg tror ikke på gårsdagens løsninger på fremtidens utfordringer.

Jeg ble født i Kristiansand, studerte i Kristiansand, var ferie-politi i Kristiansand, var lærer i Kristiansand, hadde forretninger i Kristiansand. For meg har Kristiansand vært mulighetsbyen, det perfekte supplement til Birkenes. For meg er Kristiansand ingen «ulv», men en mulighet.

Mine erfaringer innen forretningsliv og idrett har lært meg at endring og utvikling er en forutsetning for å lykkes. Det er ingen i dag som vinner langrenn på treski, som vinner hopprenn med samla, parallelle ski, eller som vinner i skiskyting med diagonalgang. Snart er det ikke mulig å vinne klassiske langrenn med festesmøring.

I forretningsverden er størrelse og muskler blitt mer og mer avgjørende for å kunne overleve. Det er vanskelig å være liten og alene.

I kommune-Norge ser vi det samme. Subsidiering av småkommunene er ikke nok. Det samarbeides over kommunegrenser i stadig større omfang. Knutepunktsamarbeidet har pågått over 25 år, og har på flere områder vært både nødvendig og vellykket. De kommunene som nå har fremforhandlet en intensjonsavtale kjenner hverandre godt. Etter en forlovelsestid som klarerer for «Gullklokka», mener jeg vi har mer å vinne enn å tape på å bygge en ny kommune for fremtiden sammen med våre nåværende gode samarbeidspartnere.

På mange måter ville jeg også sett det som en fordel om Birkenes kommune kunne fortsette som nå, men jeg forholder meg til realitetene. Det er flertall på Stortinget for færre og større kommuner. Det fordres mer spisskompetanse på flere områder for å gi de lovpålagte tjenester.  Dette er lettest å ivareta gjennom større enheter og bredere fagmiljø.

Jeg deler ikke frykten til Olav Heimdal og Jakob Olaus Mo, for at nærdemokratiet forvitrer. Det reelle nærdemokratiet avhenger av hva vi selv ønsker å gjøre ut av det. Jeg ser heller ingen grunn til at vi ikke skal få en god representasjon inn i det nye kommunestyret. Vi kommer til å få det vi fortjener utfra den innsats og det engasjement vi selv legger for dagen. Utnytter vi de muligheter som ligger i intensjonsavtalen, har vi ingenting å frykte.

I mine øyne vil Engesland og Herefoss ha større mulighet for å utvikle seg i K5 enn i nåværende Birkenes. Men også her vil det lokale engasjementet være det viktigste.

Det er spennende å lese alle innlegg i K5-debatten. Spesielt er det viktig å få opp alle argumentene mot. Så langt er det ingen mot-argumenter som er god nok til å endre mitt standpunkt.  I en helhetsvurdering av trusler og muligheter, ser jeg klart flest muligheter. Jeg står støtt på et JA til K5.

 

Gunnar Høygilt

Kommunestyrepolitiker for Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!