K5 – en strålende mulighet!

Vi har nå tidenes mulighet til å bli en viktig deltager i utviklingen av en sterk regionkommune.

LESERBREV: Fem kommuner som har samarbeidet i 25 år, er nå genuint opptatt av å videreutvikle dette samarbeidet og vil bygge en ny felles kommune. Alle 15 forhandlere som har arbeidet frem intensjonsavtalen, sier de vil stemme for K5.  Alle har et klart mål om at innbyggerne skal få bedre tjenester i den nye kommunen.

Det er et klart flertall på Stortinget for færre og større kommuner. Denne reformen dør ikke. Staten vil legge flere oppgaver til kommunene og delegere flere avgjørelser til de lokale kommunestyrene i de større kommunene. Birkenes har mest å tjene på selv å delta aktivt i en utvikling styrt fra Løvebakken, enn å være en bremsekloss på den siste «togvogna».

 

For Birkenes betyr et JA til K5:

JA til bedre tjenester

JA til lavere skatte-/avgiftsnivå

JA til like konkurransevilkår for næringslivet

JA til positiv utvikling i våre tre sentra

JA til regionkommune med kraft og gjennomføringsevne

JA til å bevare det beste i hver av de nåværende kommuner.

JA til raskere vei mot ett Agder.

Om Birkenes velger å stå alene er det utopi å tro at skatte- og avgiftsnivået vil kunne reduseres uten at tjenestetilbudet blir vesentlig dårligere. Dette er realiteten, ikke en trussel.

Jeg kom inn i kommunestyret første gang høsten 2007. Første sak var å kutte en planlagt skoleutbygging og kutte i driften. Dette har så vært tema hvert eneste år frem til nå, og vil fortsette i hele inneværende periode. Birkenes har økonomisk absolutt mest å tjene på å velge K5.

 

Innbyggerundersøkelsen som ble presentert forrige uke viste at det samlet for alle under 60 år som hadde bestemt seg, var et klart flertall (ca.55%) for JA til K5. Selv om alle under 60 år som svarte «vet ikke» hadde svart nei, ville det likevel vært et klart flertall for JA i denne gruppen. Meget gledelig. At gruppen 60 år pluss har flest motstandere er ikke overraskende. Endring og utvikling har sjelden størst respons i denne gruppen.

Hvilke råd folket gir i den rådgivende folkeavstemningen 6.juni, gjenstår å se. Erfaringene så langt viser gjennomgående så lav valgdeltagelse at den knapt gir noe råd overhodet. Jeg håper at valgdeltagelsen i Birkenes blir god, men jeg tviler.

Da kommunestyret vedtok å legge ut samarbeidsavtalen i mars, var det flertall for JA til K5 i blant de folkevalgte.

Bygdas øverste politiske ledelse ved ordfører og varaordfører har håndtert denne prosessen på en meget god måte. Nå er det viktig for hele kommunestyret å vise politisk lederskap også i sluttfasen. Det betyr å holde fast ved JA til K5 som den beste og mest fremtidsrettede løsning for Birkenes og for regionen.

 

Jeg er glad i Birkenes – derfor sier jeg JA til K5. GODT VALG!

 

Gunnar Høygilt

Gruppeleder, Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!