Kommunen og GBfestivalen

GBfestivalen har fått skjenkebevilling, men ikke uten vilkår.

LESERBREV: Det forutsettes blant annet at «alle som deltar i båter og langs elva må ha egne bånd rundt håndleddet, som viser at de er en del av festivalen». Det er søkt om skjenkebevilling på Fiane og campen – altså ikke på elveturen eller arrangementer langs elva. Her er mitt svar til kommunen:

Vi (GBfestivalen) søkte kommunen om støtte til å arrangere en gratiskonsert for barn, unge, voksne og gamle. Vi fikk avslag med begrunnelsen at vi søkte skjenkebevilling (på en annen lokasjon til et annet arrangement). Det er i seg selv en annen diskusjon, men nå har vi fått flere krav om hvordan gratiskonserten skal arrangeres – blant annet at alle som deltar i båter og langs elva må ha billettbånd for at vi skal få skjenkebevilling på campen og festivalområdet(!?).

For det første så er dette krav til sikkerheten rundt et arrangement som ikke er relevant til skjenkebevilling. Jeg anser det derfor som en sak for kommunelege hva gjelder sikkerheten her. Sikkerheten på elveturen er viktig for oss også og langs elva har vi satt opp vakter som «badevakter» og blant annet en båt først – og en båt sist som skal tilse at alle kommer seg frem. Dersom noen skulle sovne underveis, vil de bli geleidet til land og kjørt tilbake til tørr grunn på festivalområdet.

Vi søkte om støtte til å arrangere gratiskonserten og i retur får vi «nei» og senere krav om hvordan vi skal arrangere den. Det får meg til å spørre meg selv om vilkårene for skjenkebevilling er gjennomtenkt og i så fall om dette er en måte å si at dere ikke ønsker at vi arrangerer gratiskonserten? Dersom vi skal oppfylle kravet fra kommunen, vil vi måtte kjøpe inn rundt ekstra billettbånd, sette opp flere vakter samt leie inn flere båter.

Dersom vi IKKE setter det på spissen, vil jeg tolke det som at kommunen viser til arrangementet på Sandøyra. Det vil da koste oss 3.000 til 5.000 kroner ekstra å kjøpe inn billettbånd forutsatt at vi får tak i frivillige som vakter.

Kort oppsummert så ser jeg ikke at dette er relevant for skjenkebevilling og ber om svar dersom dere er uenige. I såfall så må vi nesten be om økonomisk støtte til vakthold og utstyr. Vektertjenester tar rundt 550,- per time så jeg vil anslå at vi ender på et beløp på mellom 10.000 og 20.000 kroner

 

Per Arne Botn

Festivalsjef

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!