Ingen penger til Tveide stasjon

Kommunen har ikke et øre å gi bevaringsarbeidet på Tveide stasjon.

– Birkenes kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon for tiden, og kan dessverre ikke imøtekomme søknaden. Kommunen er havnet på den såkalte ROBEK-lista og det er ennå uklart hvordan dette vil slå ut, skriver kommunen i brevet som er signert ordfører Anders Christiansen og kulturleder Wenche Flaa Eieland.

Det er initiativgruppa for bevaring av Tveide stasjon som har søkt kommunen om penger. På tampen av fjoråret fikk gruppa 1,5 millioner kroner av Birkenes Sparebank.

– Birkenes kommune er meget takknemlig for at det er tatt initiativ til å bevare Tveide gamle stasjon og historien rundt Lillesand-Flaksvandsbanen. Det er viktig å ta vare på vår lokale historie og det bidrar til å styrke lokal identitet. Vi berømmer ildsjelene som står bak prosjektet og håper inderlig at prosjektet lykkes, skriver de to.

Alt håp er visst likevel ikke ute. I brevet påpekes det at tjenesteutvalget hvert år har en tildeling av kulturmidler. Fristen for å søke er 1.april og tildeling skjer i løpet av april/mai.

– Vi vil ta med søknaden i den runden i håp om å kunne tildele noe midler, avslutter de.