Heftig – men ikke begeistret

RAPPORT: Politibetjent Katrine Vollan noterer etter en samtale med vaktmannskapet på Idrettshuset. Lensmannen har ingenting å utsette på vaktmannskapenes jobb.

Countryfesten på idrettshuset førte til mye arbeid for politiet. Nå vil idrettslaget revurdere sin utleiepolitikk.

– Det var ikke så mye politiarbeid ved idrettshuset, der gjorde innleide vaktmannskapet er god jobb. Men som et resultat av countryfesten hadde politipatruljene våre på Birkeland hendene fulle utover natta, sier lensmann Kjetil Nygård til Birkenesavisa.

Lørdag var over 200 mennesker samlet på Idrettshuset på countryfest. I politiets logg for helga, gjør flere av deltakerne av festen seg gjeldende.

– Så vidt jeg kan se av journalene var det bare en som ble innbrakt.  Han ble bortvist av vaktene, men nektet å forholde seg til det.  Da ble politiet tilkalt.  Han ville heller ikke etterkomme politiets pålegg om å fjerne seg fra området.  Det resulterte i arrestasjon og 6.000 kroner i bot, sier Nygård.

Lensmannen påpeker likevel at det er viktig å få proporsjonene på plass.

– Sammenlignet med Vestre Strandgate i Kristiansand er ikke dette mye bråk, men for Birkeland en lørdagskveld er situasjonen annerledes. Vi kommer nok til å ta det opp, både med kommunen og idrettslaget.  Hvordan forholder det seg med kommunens skjenkebevillingsreglement og medbrakt alkohol på slike arrangementer, og hva slags arrangementer vil idrettslaget egentlig tillate på idrettshuset, sier Nygård.

Ikke verre enn forventet

Per Arne Evja, som var ansvarlig for arrangement er overrasket over at det gikk så greit som det gikk.

– Det var ganske stor spenning før dørene åpnet, og vi var jo forberedt på at det kom til å bli en del alkohol i lokalet.  Men vi hadde kanskje venta det enda litt verre.  Tilbakemeldingene så langt forteller meg at publikum var fornøyd med musikken og festen, og de som spilte var veldig fornøyde med publikum, og vaktene våre ser ut til å ha hatt god kontroll. sier Evja.

Han har forståelse for at idrettslaget kanskje vil stille spørsmål ved arrangementet.

– Jeg forstår jo godt at idrettslaget har problemer med å identifisere seg med et slikt arrangement, sier Evja som ikke har fått noen tilbakemeldinger fra idrettslaget ennå, annet enn at de var fornøyd med oppryddingen.

Langt over grensen

Oddvar Glidje er leder i idrettslaget, og ikke så fornøyd som arrangørene. Han sier at idrettslaget absolutt ikke kan identifisere seg med dette arrangementet.  Til det var det for mye alkohol involvert, og idrettslaget har en klar profil i så måte.

– Jeg tror enhver utleier ville være ubekvem med et slikt arrangement, og jeg kan trygt si at idrettslaget kommer til å si et klart nei til tilsvarende arrangementer i fremtiden – selv om det ikke er styrebehandlet ennå, sier Gilje.

– Men det kan vel være vanskelig å trekke en grenselinje her?

– Det kan bli vanskelig, men det er forskjell på om noen i brigdeklubben tar seg et glass øl, og et åpent arrangement, som på plakatinnbydelsen oppfordrer til at drikkevarer må medtas.  Vi har lagt opp til å diskutere dette i styret, og man kommer ikke til å svare ja til et tilsvarende arrangement med meg som leder i idrettslaget, sier Glidje.

Glidje legger også vekt på gode naboforhold som må vedlikeholdes, unormal stor slitasje på bygg og inventar og en idrettsklubb som forfekter helt andre verdier enn hva dette arrangementet viste.

– Vi er ikke en avholdsbevegelse, men har allikevel alkoholpolitiske retningslinjer i organisasjonen. Da kan vi ikke leie ut til noe som til de grader bryter med den delen av vårt verdigrunnlag, sier Gilje.

Han presiserer at han ikke har noe vondt å si om verken arrangører eller deltakere.

– Det er bare det at det passer ikke inn på idrettshuset, sier Gilje.

Nødvendig med skjenkebevilling

Opplysninger fra kommunen kan tyde på at alkoholkonsumet på idrettshuset denne kvelden var ulovlig.

– Et åpent arrangement som dette krever skjenkebevilling fra kommunen når det skal nytes alkohol, selv om det ikke selges alkohol på stedet.  Og så vidt vi kan se er det ikke innvilget noe søknad fra dette arrangementet, sier konsulent Bjørn Vidar Lie hos Birkenes kommune, som for øvrig presiserer at han vanligvis ikke har med denne type saker å gjøre, men vedkommende saksbehandler er på ferie.