Idrettshuset skal pusses opp

REDEGJORDE: Hege Posti i Husstyret redegjorde for kostnadene ved en eventuell oppussing av lillesalen og storesalen på Idrettshuset.

REDEGJORDE: Hege Posti i Husstyret redegjorde for kostnadene ved en eventuell oppussing av lillesalen og storesalen på Idrettshuset.

FRIVILLIGHET. Årsmøtet i Birkenes Idrettslag vedtok enstemmig å sette av inntil en halv million kroner til å pusse opp inngangspartiet og salene i Idrettshuset. Mye av arbeidet skal gjøres på dugnad.
Innvendig renovering av storstua til kommunens i særklasse største frivillige lag var ett av forslagene som kom opp på årsmøtet i fjor. Gulv, vegger, bord og stoler trengte fornyelse, både av hensyn til lagets egne medlemmer, som bruker huset hyppig, men også med tanke på å kunne utvide utleievirksomheten. Med dette som bakgrunn ble Hege Posti, Hilde Høygilt og Tor Kjetil Svaland i Husstyret gitt mandat til å hente inn kostnadsoverslag på renovering.

Les mer i papiravisa onsdag!