Gjør veien bredere

BREDERE: Riksvei 41 blir bredere i løpet av vinteren. Arkivfotoet er fra strekninga mellom Herefoss og Gauslå.

Statens vegvesen setter i gang med arbeid på riksvei 41 i vinter, og varsler om ventetid gjennom vinteren.

– Statens vegvesen skal gjennomføre flere drift- og vedlikeholdstiltak, samt trafikksikringstiltak på strekningen riksvei 41 mellom Søre Herefoss og Hynnekleiv. Under arbeidet må trafikantene påregne opptil 30 minutters ventetid, skriver Statens vegvesen i en pressemelding fredag.

Brua over Fjeringsbekken ved Topland har lenge vært en flaskehals og har skapt flere farlige situasjoner ved møtende trafikk. Statens vegvesen skal nå fjerne brua og legge bekken i rør slik at vegen kan breddeutvides til 6,5 meter over en strekning på cirka 200 meter.

– Under sprenging/fjerning av brua må vegen stenges og ventetid påregnes. Dette vil bli skiltet både i krysset mellom fylkesvei 404 og riksvei 41 ved Søre Herefoss og på riksvei 41 ved Hynnekleiv, skriver veivesenet.

Brua over Byttingsbekk, rett nord for Herefoss, skal også fjernes og bekken legges i rør. Også denne brua har vært en flaskehals og vært utfordrende ved møtende trafikk. Vegen vil bli breddeutvidet til 6,5 meter.

Ved skytebanen på Sundtjønn skal også ei mindre bru fjernes, det skal legges rør og vegen skal breddeutvides til 6,5 meter. Dette området ligger på riksvei 41 mellom Gauslå og Herefoss.

– Dette arbeidet vil til en viss grad føre til midlertidig stenging og noe ventetid for trafikantene, opplyser veivesenet.

På riksvei 41 ved Gauslå skal Statens vegvesen utbedre siktsoner ved private utkjørsler. Siktsonene i Toplandskrysset og mot Herefoss skal også utbedres. Dette vil imidlertid ikke føre til stenging av vegen og trafikantene vil i liten grad bli hindret under dette arbeidet.

Alle tiltakene er planlagt å være ferdig sommeren 2017, men dette avhenger blant annet av vinterens vær- og frostforhold. Arbeidet skal utføres av Mesta. Dette arbeidet kommer som følge av ekstra tildeling i revidert nasjonalbudsjett.

– Det ble også bevilget midler til etablering av toalettanlegg på rasteplassen Søre Herefoss. Arbeidet med dette anlegget vil starte til våren og vil også være ferdig til sommeren 2017, skriver Statens vegvesen.