– Gi en ærlig stemme

16-åringene håper unge velger å bruke stemmeretten sin under folkeavstemningen.

– Dette er en viktig sak, og jeg er glad for at vi får mulighet til å bli hørt, sier Henriette Birkenes (15).

I dag skal skal det stemmes over om Birkenes bør stå alene som kommune, eller være en del av K5 sammen med Lillesand, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Sammen med Marita Vik (16), Céline Lunder (16) og May Alette Colbjørnsen (16) er Birkenes klar på at hun vil bruke stemmeretten sin.

– For oss unge handler det jo blant annet om framtiden vår, sier hun.

Jentene har inntrykk av at engasjementet rundt K5 blant unge varierer.

– Selv har jeg inntrykk av at det ikke er så mange på min alder som er engasjerte i dette, noe som er synd, for vi har jo mulighet til å påvirke gjennom vår stemme, sier Colbjørnsen.

– Jeg opplever ofte at folk enten har bestemt seg for at de er for eller mot, men at de ikke nødvendigvis har reflektert nærmere rundt det, forteller Vik.

Delte meninger om K5

Birkenes og Lunder er mot sammenslåing, mens Vik og Colbjørnsen er for.

– Jeg synes det blir altfor stort, og jeg tror ikke en bygdekommune som Birkenes vil passe inn i byen og Kristiansand, mener Lunder.

Vik trekker fram kommunens økonomi som et argument for storkommune.

– Det går jo ikke bra for kommunen rent økonomisk, og jeg forstår ikke hvorfor man skal prøve å få det bedre alene når man har sett at det ikke fungerer. Jeg tror man vil stå sterkere sammen, sier hun.

Selv om de har klare tanker om hva de mener vil være best for Birkenes, er jentene opptatt av at unge stemmer ærlig under folkeavstemningen.

– Det viktigste er at folk stemmer på det de tror vil være best, at de gir en ærlig stemme. Jeg tror politikerne kommer til å høre på resultatet etter folkeavstemningen, og da bør resultatet være så korrekt som mulig, avslutter Lunder.