Bruk stemmeretten

DIALOG: Ordfører Anders Christiansen (Ap) og Linda Hye (Ap).

6. juni skal vi ha folkeavstemming om kommunereformen. For arbeiderpartiet er det av stor betydning at du stemmer.

LESERBREV: Internt hos oss har vi forskjellig syn på tilnærminga til reformen, men vi er veldig enige om at alle må bruke sin rett til å si sin mening. Dette er en rådgivende folkeavstemming og det betyr at vi ønsker et råd. Siden vi har bedt dere om det så betyr det at det er viktig for oss og vil veie tungt i den avgjørelsen vi tar. Beslutningen vi tar blir gjort på bakgrunn av innbyggerhøringene som blir gjennomført. Folkemøter, telefonundersøkelsen og folkeavstemmingen.

Når folkeavstemmingen er gjennomført vil vi i arbeiderpartiet sette oss sammen og vurdere hvordan vi vil forholde oss til kommunereformen. Derfor er det svært viktig at vi får et resultat hvor flest mulig av våre innbyggere har sagt sin mening. Det gir oss mye større trygghet i den avgjørelsen vi skal ta. I motsetning til noen andre politikere som ikke vil vektlegge folkeavstemminga stort, så vil vi i arbeiderpartiet gjøre det.
Så igjen. Gi din stemme 6. juni slik at vi kan gjøre et rett valg.

 

Linda Hye
Gruppeleder i Arbeiderpartiet

Anders Christiansen
Ordfører

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!