Fant nye hule eiker

SOPP: Bildet viser oksetungesopp blant barken på Mollestadeika. Arten er rødlistet som nær truet, og er en av indikatorene for at Mollestadeika er viktig for det biologiske mangfoldet. FOTO: Stefan Olberg

SOPP: Bildet viser oksetungesopp blant barken på Mollestadeika. Arten er rødlistet som nær truet, og er en av indikatorene for at Mollestadeika er viktig for det biologiske mangfoldet. FOTO: Stefan Olberg

Biologer har saumfart deler av kommunen, og funnet 18 hule eiker. Fortsatt anses Mollestadeika som å være svært viktig.

Det er Biofokus som på oppdrag for Fylkesmannen i Aust-Agder har kartlagt forekomster av naturtypen hule eiker i Lillesand og Birkenes kommuner. Alle eikene som er kartlagt i dette prosjektet er enten hule med en åpning til hullet, eller har en omkrets over 200 centimeter.

Mens biologene fant 17 hule eiker i Lillesand, fant de 18 i Birkenes. Letingen har i hovedsak foregått på Birkeland og langs begge sider av Tovdalselva fra Flakksvann til Åbål. I Lillesand er det primært Kaldvell som har fått besøk av biologer på jakt.

– Til tross for at eik er det treslaget med flest arter knyttet til seg, er det svært vanskelig å påvise dette mangfoldet i løpet av en kort befaring. Dette betyr at bare en svært liten andel av artene som lever i tilknytning til de hule eikene blir registrert i en kartlegging, skriver Stefan Olberg i rapporten.

Tre er svært viktige

I løpet av to dager i september var han og biolog Ole Lønnve på feltarbeid i kommunen. De har både befart områdene fra vei og til fots, på jakt etter blant annet rødlistede arter som holder til i tilknytting til disse gamle eikene.

– Det er viktig å bruke forekomst og tilstand av elementer som hulhet, muld, dødved, sprekkebark og trærnes lokalisering i verdivurderingene, ettersom disse elementene er bestemmende for hvilket mangfold som kan forekomme på en lokalitet, påpeker Olberg.

Lokaliteten, eller stedet hvor trærne finnes, er rangert i tre kategorier etter hvor viktig biologene anser lokaliteten for å være med tanke på biologisk mangfold. Tre lokaliteter i Birkenes har fått merkelappen «svært viktige». Den laveste rangeringen er «lokalt viktig».

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!