Enstemmig avslag

Et samlet kommunestyre avslår søknaden fra Gummibåtfestivalen.

– Jeg vet at det i fjor ble gitt et beløp med begrunnelse i at søknaden gjaldt et separat arrangement. Det viste seg i etterkant at det er en integrert del av festivalen. Selv om man gjerne ønsker å støtte, tror jeg det er riktig å forholde seg til planen. Det er vanskelig å støtte ett arrangement som har fått skjenkebevilling, sier Geir Colbjørnsen (KrF).

Han er den eneste som tar ordet når kommunestyret behandler Gummibåtfestivalens søknad om 10.000 kroner i støttet til en gratiskonsert ved Mollestadbrua.  I fjor fikk festivalen støtte, men i år avslår kommunen samme støtt med henvisning til kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan. Den slår fast at ingen arrangementer som får kommunal støtte, kan få skjenkebevilling.