Bekymret for bompenger

FORMANNSKAPET: Linda Hye (Ap), Odd Gunnar Tveit (Frp) og Anders Topland (Sp). ARKIVFOTO

Vil ikke uten videre akseptere økte priser i bomringen rundt Kristiansand.

– Hvilke fordeler har Birkenes av denne avtalen? Kollektivtrafikk snakkes det mye om, men den har vel aldri vært dårligere enn nå. Det er lite vits med innfartsparkering dersom folk ikke kan bruke den. Jeg stemmer nei til denne avtalen, sier Gunnar Høygilt (H).

Ny bymiljøavtale for Kristiansandsregionen skal forhandles fram mellom Areal og transportplan samarbeidet i Kristiansandsregionen (ATP) og staten. ATP-utvalget foreslår å øke bompengesatsene i bomringen rundt Kristiansand, og samtidig sette opp flere bomstasjoner. Seks kommuner blir berørt, og saken er sendt på høring til samtlige.

– Dette er helt vilt. Jeg opplever at de som arbeider i Kristiansand blir straffa med bompenger. Vi betaler masse for å kjøre bil allerede, og så skal biltrafikken subsidiere kollektivtrafikken. Snart vil vel politikerne i Kristiansand bruke bompenger til drift av Kilden, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Han sier også nei, og foreslår samtidig å legge ned eksisterende bomstasjoner. De fleste politikerne i planutvalget er skeptiske når saken behandles. Flere påpeker at bompenger rammer vilkårlig, men også at de rammer de svakeste.

– Det er urovekkende at alle kraner åpnes. Det skal komme nye bomstasjoner, høyere satser og samtidig økes maksprisen per måned. Dette er betydelige kostnader for en småbarnsfamilie, påpeker Linda Hye (Ap).

Det kommer en rekke forslag over bordet, og politikerne blir enige om å snakke sammen, for så å stemme over en endelig høringsuttalelse i kommunestyret til torsdag. Et sentralt krav kan fort bli at bompengesatsene ikke økes før bedre kollektivtilbud er på plass.

– Øker vi satsene nå finnes det ikke noe reelt alternativ til å ta bilen, derfor er det viktig å få et godt busstilbud til alle kommunesentra, sier Anders Topland (Sp).

Han mener også lokaltog burde vært bedre utredet, og er bekymret for bygdenes framtid når det foreslås å kun etablere boliger og arbeidsplasser sentralt og langs kollektivaksen.

– Bybrillene veide nok tungt når denne avtalen ble utformet. Mens kommunikasjon i regionen var tema under K5-debatten ser vi nå en tendens hvor kommunen kryper inn i sitt eget skinn igjen. Da blir det et vakuum i det regionale samarbeidet. Vi må være konstruktive og samle oss før kommunestyret, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Kommunestyret avgjør saken i kveld.