Stor mimrefest på Engesland

NYE ÆRESMEDLEMMER: Mangeårig formann Linda Vegusdal Stølen og lokalhistorieforfatter Kåre Vågsdalen med hver sin flotte glassbolle.

NYE ÆRESMEDLEMMER: Mangeårig formann Linda Vegusdal Stølen og lokalhistorieforfatter Kåre Vågsdalen med hver sin flotte glassbolle.

NYE ÆRESMEDLEMMER: Mangeårig formann Linda Vegusdal Stølen og lokalhistorieforfatter Kåre Vågsdalen med hver sin flotte glassbolle.

KULTUR. At idrettslaget Gry har stor betydning for bygda Vegusdal, er det ingen tvil om. Folk har slutta godt opp om idrettslaget sitt, og det gjorde de denne kvelden òg.

Det var idrettslaget i samarbeid med Birkenes historielag, som arrangerte festen.

Det nystarta mannskoret «Bygdeguttene» slo an tonen med å synge Wenche Myhres VM-sang «Vinter og sne». Jens Vellene, som var kveldens konferansier, kunne fortelle fra lagets historie. IL Gry blei stifta i 1946, og første formann var Albert Håverstad. Laget kom ikke skikkelig i gang før i begynnelsen av 50-tallet. Etterhvert kom de forskjellige rennene i gang, det var helst vintersport; langrenn og hopp det gikk i.

UNDERHOLDT: Mannskoret «Bygdeguttene» underholdt med frisk sang.

UNDERHOLDT: Mannskoret «Bygdeguttene» underholdt med frisk sang.

Har skrevet bok

Kåre Vågsdalen, som har skrevet bok om historien til idrettslaget, tok for seg de ulike aktivitetene fra 50-åra og fram til 2012. Han fortalte i sitt foredrag om de mest aktive skiløperne, som hadde utmerka seg på ulike vis. Navn som Reidar og Ivar Andreassen, Gunnar Vegusdal, og ikke minst Arild Aas. Kåre sjøl var blant de mest aktive, og fortalte humørfylt fra tida på midten av 50-tallet til langt ut i 70-åra. Kostymerenn, hopprenn og basarer – etter et renn var det fast takst med basar, det blei et kjærkomment tilskudd til klubbkassa.

Himmelsynarennet

MANGE MERITTER: Fra premiesamlinga til IL Gry som er utstilt i gangen utenfor grendesalen på Engesland skole.

MANGE MERITTER: Fra premiesamlinga til IL Gry som er utstilt i gangen utenfor grendesalen på Engesland skole.

Det mest kjente rennet er Himmelsynarennet. Det starta i 1962 og gikk fra bedehuset over Himmelsyna-toppen og ned til Evje, i alt 36 kilometer. To personer har fullført alle de 27 løpa, det er Jens Vellene og Oddvar Haugland. Ole Tobias Haugland kunne fortelle om mange gode resultater, og Vegusdals store sønn, Arild Aas, var en ivrig og dyktig skiløper. Han deltok på utallige løp i Sørlandsmesterskap og i Holmenkollen. Stor er hans innsats som skiløper og inspirator for sine klubbkamerater. Premiesamlinga kan beskues i vestibylen på Engesland skule. Dessverre omkom Arild Aas i ei tragisk ulykke, bare 56 år gammel.

Bronse i NM

På spinnesida har Ingvild Engesland utmerka seg med mange gode plasseringer, blant annet 3. plass i NM på ski.
Hoppbakken Lindalsbakken, eller «skulehusheia» som den óg blei kalt, blei mye brukt på denne tida. Den er intakt ennå, kanskje blir den tatt i bruk? Vardeløpet, Skripelandsløpet og mye mer, alt kan du lese om i den fyldige boka som Kåre Vågsdalen har skrevet. Neste år kan IL Gry feire 70-årsjubileum, en anselig alder for et stort lag i ei lita bygd.

Nye æresmedlemmer

Før kaffipausen fikk lagets formann, Linda Vegusdal Stølen, ordet, og kalte opp Kåre Vågsdalen. Han blei hedra med æresmedlemskap for sin store innsats med boka om IL Grys historie. Like etter blei den mangeårige formannen sjøl overrumpla med å bli utnevnt til æresmedlem.

– Dette kom uventa, det visste jeg ingenting om, sa den driftige formannen, som for øvrig har hatt ledervervet i heile 19 år.