Skoletidsplanen for høsten er klar

SKOLE: Birkeland skole.

TIDLIGERE START – TIDLIGERE SLUTT: Skoleklokka har ringt ut etter siste time, og elevene strømmer ut av Birkeland skole. Fra skolestart i august vil klokka ringe inn til første time fem minutter før og ut etter siste time tre kvarter før, fire dager i uka. Torsdagen blir kortere for småskolen (1.-4. trinn) og lengre for mellomskolen (5.-7. trinn).

TIDLIGERE START – TIDLIGERE SLUTT: Skoleklokka har ringt ut etter siste time, og elevene strømmer ut av Birkeland skole. Fra skolestart i august vil klokka ringe inn til første time fem minutter før og ut etter siste time tre kvarter før, fire dager i uka. Torsdagen blir kortere for småskolen (1.-4. trinn) og lengre for mellomskolen (5.-7. trinn).

SKOLE. Tidligere start og avslutning på dagen, kortere langfriminutt og mer fri på ettermiddagen. Det blir skolehverdagen for barneskoleelevene i Birkenes fra høsten av. Ungdomsskoleelevene får to kortere skoledager enn idag.

For å lukke avvikene i undervisningstid har skolene i Birkenes allerede lagt om skoledagen. Blant annet starter den ti minutter tidligere enn før, det vil si 08.10. Når det ved skolestart i august innføres femdagers skoleuke for alle grunnskoleelevene i kommunen, vil skoledagen starte ytterligere fem minutter tidligere. Til gjengjeld vil den slutte 13.05 de fleste dagene i uka. Det er tre kvarter tidligere enn i dag. For elevene i barneskolen vil dette være skoletiden alle dager unntatt torsdag. Da vil skoledagen slutte 11.55 for elevene på 1.-4. trinn og 14.15 for 5.-7. trinn. Ungdomsskoleelevene får tre lengre og to kortere skoledager enn i dag. Mandag, tirsdag og torsdag vil skoleklokka ringe inn 08.05 og ut 14.15. Onsdag og fredag vil den ringe ut 13.05.

Slik blir skoletidene
1.-4. klasse: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.05-13.05. Torsdag 08.05-11.55.
5.-7. klasse: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.05-13.05. Torsdag 08.05-14.15.
8.-10. klasse: Mandag, tirsdag og torsdag 08.05-14.15. Onsdag og fredag 08.05-13.05.

LES MER OM SAKEN I UKAS PAPIRAVIS!