Kom Birkenesavisa i møte

SPENT: Redaktør Bjørn Vidar Lie (t.h.) følger spent med når ordfører Arild Windsland innleder til diskusjon om fast møtedag for Kommunestyret. – Det var veldig hyggelig å høre innleggene fra partiene, sa Lie etter å ha fått gehør for ønsket om å forskyve møtedagen.

POLITIKK: Med overveldende flertall vedtok birkenespolitikerne å komme lokalavisa i møte når det gjelder valg av møtedag. Fra og med juni vil kommunestyret holde møtene sine på torsdager.

Administrasjonen hadde valgt å legge fram saken uten forslag til vedtak.

– Dette er jo en litt spesiell sak. Bakgrunnen for at møtedagen ble flytta var jo at vi ønska kortere avstand i tid mellom utvalgsmøtene og kommunestyremøtet, og vi ville levere vedtakene raskere til innbyggerne, innledet ordfører Arild Windsland, før han ga ordet fritt.

– Ja, saken er spesiell, og Birkenesavisa er jo heller ikke noen typisk blå avis, sa førstemann ut, Gunnar Høygilt (H), med et lite glimt i øyet.

– Men avisa leses av mange, og er i tillegg er en arbeidsplass og lokal næring. Den er vel litt etter når det gjelder det digitale, og når alle er på nettet vil nok ikke møtedagen spille noen rolle. Men der vi er i dag, sier jeg klart ja til å flytte møtedagen til torsdag, konkluderte Høygilt.

Både Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet fulgte opp.

RESTEN AV SAKEN KAN DU LESE I PAPIRAVISA PÅ ONSDAG.