Etterlyste klare svar

SPURTE: – I kommuneplanen står det at Birkenes skal satse på bygdesentrene på Herefoss og Engesland. Jeg har vært med i FAU, da måtte vi ned til Birkeland for å kjempe for SFO. Nå er det ungdomsskolen det gjelder. Det er ikke mye satsing. Er det ikke på tide å endre hva det vil si å satse på levende bygdesentra, spurte Trond Eirik Jaabæk. Han var ikke imponert over svarene han fikk. I politikerpanelet sitter (f.v.) Gunnar Høygilt (H), Anne Kari Birkeland (KrF), Ole Morten Vegusdal (V), Odd Gunnar Tveit (FrP), Arnt Olav Furholt (Sp), Iren Sommerset (SV) og Anders Christiansen (Ap). Bak Jaabæk skimtes debattleder Thor Børresen.

KOMMUNEVALGET 2015. Verken Trond Eirik Jaabæk eller Eirin Margrete Fidje fikk svarene de ønsket seg da birkenepartiene var samlet til valgdebatt på Engesland.

– Jeg synes det var godt å få litt mer ut av de hva de tenker om utvikling på Engesland. Samtidig savner jeg enda mer tydelighet og vilje til å satse på Engesland som et bygdesentrum. Det kokte ned til SFO, og det er jeg ikke fornøyd med, sier Trond Eirik Jaabæk etter at gymsalen på skolen er tømt for politikere og publikum.
Det gjør ikke saken bedre at Høyres ordførerkandidat Gunnar Høygilt presenterte tall som viser hvor mye mer en skoleplass på Engesland koster enn en skoleplass på Birkeland.

– Det signaliserer veldig sterkt at vi her på Engesland skal bare vite at vi er veldig dyre, og det synes jeg var negativt. Venstre fikk kommentert det på en god måte. De nekter å gå inn i den talldiskusjonen, for det handler om politisk vilje, hva man vil få til, og da må man ikke bare se seg blind på tallene fra ett regnestykke. For det er en helhet, og en må grave dypt for å finne ut hva man egentlig vil her. At det er dyrt å drive skole her, det har vi visst i alle år, så det er ikke noe nytt, sier læreren og prosjektlederen for bygdeutviklingstiltaket Engeslandstunet.
Debatten vil ikke få avgjørende betydning for hva han vil stemme ved årets valg.

– Det inntrykket jeg fikk her stemmer ganske godt med hva jeg står for. Det er jo hemmelig valg, men det er ingen hemmelighet at for meg står det mellom KrF og Venstre, og der har jeg ikke bestemt meg ennå.

UPÅVIRKET: – Veldig mye av det som ble sagt her har jeg lest i programmene, så debatten endra ikke synet mitt radikalt, nei, sier Eirin Margrete Fidje (23) etter å ha overvært valgdebatten i gymsalen på Engesland skole.

UPÅVIRKET: – Veldig mye av det som ble sagt her har jeg lest i programmene, så debatten endra ikke synet mitt radikalt, nei, sier Eirin Margrete Fidje (23) etter å ha overvært valgdebatten i gymsalen på Engesland skole.

– Alle må stemme!

Eirin Fidje skulle likt å vite hvem de ulike partiene kan tenke seg å samarbeide med etter valget. Det er hun fortsatt usikker på.

– Jeg synes det er en god debatt, men Tom Løland etterlyste litt klarere svar om hvem de vil gå til. Det etterlyser egentlig jeg au, jeg synes det blir litt diffust, det blir mye av det samme. Men jeg synes det er fint at det kommer tydelig fram hvem som vil beholde ungdomsskole på Engesland og hvem som er sterkt imot det. Senterpartiet (vil beholde, journ. anm.) er tydelige, FrP (vil legge ned) er tydelige på sin side, mens veldig mange prater rundt grauten, så jeg kunne ønsket en litt tydeligere debatt, sier den nyutdanna journalisten.
Heller ikke hun ble påvirket i den ene eller andre politiske retningen.

– Men du skal stemme?

– Definitivt! Alle må stemme, sier Eirin. Hun er «nitti prosent» sikker på hva.

– Jeg må kanskje heie litt på de lokale. Jeg synes Ole Morten (Vegusdal, listekandidat for Venstre, journ. anm.) gjør en fin figur, han er tydelig. Og så synes jeg Gunnar Høygilt utmerker seg. Han har kontroll på ting, han vet hva han snakker om, han har bakgrunnsinformasjon, så det blir et konkret svar som bunner i fakta, og det synes jeg er positivt.

STYRER UNNA VANNET: På spørsmål om han drikker vann fra springen, svarte Senterpartiets Arnt Olav Furholt (med mikrofonen) «Heime, ja, men ikke på Engesland.».

STYRER UNNA VANNET: På spørsmål om han drikker vann fra springen, svarte Senterpartiets Arnt Olav Furholt (med mikrofonen) «Heime, ja, men ikke på Engesland.».

Ungdomsskolen i fokus

Torsdagens seanse, den andre av tre valgdebatter med Lillesandposten-redaktør Thor Børresen som «grillmester», samlet nesten tre ganger så mange tilhørere som den første, som fant sted i gymsalen på Herefoss skole kvelden før. Som på Herefoss kom mye til å dreie seg om skole, og spesielt ungdomstrinnet på Engesland, som er under press.

– Vi begynner å nærme oss ei smertegrense, men så lenge det er større kull fra barneskolen på gang, så mener vi det er feil å legge ned ungdomstrinnet, svarte Senterpartiets Arnt Olav Furholt på direkte spørsmål fra Børresen om hvor mange elever som må til for å beholde ungdomstrinnet på Engesland.
Sp-representanten slapp ikke så billig unna.

– Det hjelper ikke dagens ungdomsskoleelever, påsto debattlederen.

– Jeg vet ikke om det er så mye bedre å sitte en time på buss, da er det kanskje bedre med tre i klassen, var svaret fra Furholt.

– Hvis du faller utenfor da, så faller du skikkelig utenfor?

– Ja, men jeg tror de vil slite likevel.

APPELL: Som på Herefoss kvelden før benyttet FrPs Odd Gunnar Tveit den avsluttende appellen til å raljere over eiendomsskatten og de andre partienes velvilje til å ta imot flyktninger. Tveit garanterte at FrP aldri ville stemme for eiendomsskatt og avsluttet med å forsikre at det med ham som ordfører i alle fall aldri ville bli kjedelig. Det utløste latter og applaus fra salen.

APPELL: Som på Herefoss kvelden før benyttet FrPs Odd Gunnar Tveit den avsluttende appellen til å raljere over eiendomsskatten og de andre partienes velvilje til å ta imot flyktninger. Tveit garanterte at FrP aldri ville stemme for eiendomsskatt og avsluttet med å forsikre at det med ham som ordfører i alle fall aldri ville bli kjedelig. Det utløste latter og applaus fra salen.

Drikkevannskvaliteten

Den elendige drikkevannskvaliteten på Engesland ble også behørig debattert.

– Drikker du vannet fra springen her oppe, ville Børresen vite.

– Heime, ja, men ikke her på Engesland, svarte Arnt Olav Furholt til latter fra salen.

Vindmøller, togstopp, mobil- og internettdekning, kommuneøkonomi, kultur, butikk, eierskap i Agder Energi, kommunereformen, alkoholpolitikk, Børresen var innom det meste av aktuelle valgkampsaker i løpet av snaue to timer. Men så var det dette med ordførerkjedet og hvem som vil samarbeide med hvem for å få det, da.

– Hvem i all verden skal jeg stemme på? Ingen unntatt SV har jo sagt hvem de vil støtte som ordfører. Jeg vil gjerne vite det, sa Tom Løland.

– Jeg mener jeg har vært kjempetydelig. Det er bare å stemme på Høyre, så får dere Høyre-ordfører, svarte Gunnar Høygilt.

– Men det var kanskje ikke alle som ville ha det, repliserte Løland tørt, til ny latter fra salen.

MYE FOLK: Torsdagens debatt samlet omtrent tre ganger så mange stilhørere som debatten i Herefoss kvelden før. Mange kom for å høre hva politikerne ville gjøre med ungdomstrinnet på skolen i bygda.

MYE FOLK: Torsdagens debatt samlet omtrent tre ganger så mange stilhørere som debatten i Herefoss kvelden før. Mange kom for å høre hva politikerne ville gjøre med ungdomstrinnet på skolen i bygda.