Ap er valgvinneren i Birkenes

GODE MINER: Høyres Gunnar Høygilt (midten) gratulerer Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anders Christiansen og andrekandidat Linda Hye med et historisk godt valgresultat i Birkenes. Hvem som kan henge ordførerkjedet om halsen blir imidlertid ikke klart før etter forhandlinger.

GODE MINER: Høyres Gunnar Høygilt (midten) gratulerer Arbeiderpartiets ordførerkandidat Anders Christiansen og andrekandidat Linda Hye med et historisk godt valgresultat i Birkenes. Hvem som kan henge ordførerkjedet om halsen blir imidlertid ikke klart før etter forhandlinger.


KOMMUNEVALGET 2015. Arbeiderpartiet er den store valgvinneren og blir største parti i Birkenes for første gang. Den store taperen er Høyre.

Da resultatet av forhåndsstemmingen ble offentliggjort ved 20-tida i går kveld, var stemningen høy i Ap-leiren i aktivitetssenteret på kommunehuset, hvor partiene var samlet til valgvake. Tallene viste at Arbeiderpartiet lå an til et historisk valgresultat i Birkenes med en oppslutning på 27 %, som ville gi en framgang på hele 9,5 %. KrF lå an til en framgang på 4,2 %, fra 19 (2011) til 23,2 %. Samtidig ble det klart at Høyre gikk kraftig tilbake. Forhåndsstemmene viste en tilbakegang på hele 17,7 % til 21,1 %. Dermed ville Høyres kommunestyregruppe bil halvert, mens Arbeiderpartiet ville få styrket sin gruppe med to representanter og KrF med én.

Da valgdagsstemmene ble offentliggjort ved midnatt var fortsatt Ap størst i Birkenes med en oppslutning på 24,7 %, en framgang på drøye syv prosent siden valget i 2011. KrF på andreplass lå an til å gå fram 3,7 % til 22,7 %, mens Høyre på tredjeplass gikk tilbake med 16,4 % til 22,4 %.

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet ser ut til å ha gjort gode valg i Birkenes med en oppslutning på henholdsvis 12,8 % (+2,4%) og 10,2 % (+1,4%). Venstre ligger an til å komme inn i kommunestyret med ett mandat etter å ha kapret 4,3% av stemmene i comebackvalget, mens SV med sine 2,9% ligger an til å ryke ut av kommunestyret.

Hvordan mandatfordelingen blir til slutt blir ikke klart før etter at alle stemmene er fintelt i dag (tirsdag). Det var usedvanlig mange «slengere» (tilleggsstemmer) og rettelser på listene i år. Hvem som blir ordfører og varaordfører blir avgjort ved forhandlinger. Både Arbeiderpartiet og KrF ønsker ordførerklubba, begge er samtidig avhengige av samarbeid med andre for å få den.