Tredje utspørringsrunde: Ordførerkandidatene holdt fortsatt koken

UNDERHOLDENDE: Det var også plass til humoristiske kommentarer.
UTFORDRET: Listetoppene ble utfordret av Lillesandspostens redaktør Thor Børresen i tur og orden. F.v.: Gunnar Høygilt (H), Mariane Hagestad (V), Odd Gunnar Tveit (FrP), Alfred Kylland (Sp) og Anne Kari Birkeland (KrF). Ikke på bildet: Anders Christiansen (Ap) og Iren Sommerseth (SV).

UTFORDRET: Listetoppene ble utfordret av Lillesandspostens redaktør Thor Børresen i tur og orden. F.v.: Gunnar Høygilt (H), Mariane Hagestad (V), Odd Gunnar Tveit (FrP), Alfred Kylland (Sp) og Anne Kari Birkeland (KrF). Ikke på bildet: Anders Christiansen (Ap) og Iren Sommerseth (SV).

De 40-50 tilhørerne som møtte opp på Lillesandspostens valgkampmøte på Birkeland fikk servert lun humor, rykende valgflesk og regjeringsvillige ordførerkandidater.

VALG. Å si at lokalet var stappfullt, er nok en overdrivelse, men de som møtte opp, kunne til gjengjeld gå hjem med enda litt mer politisk ballast på vei mot valgdagen førstkommende mandag.

Som vanlig stilte debattlederen godt forberedt. Thor Børresen lot spørsmål og finurlige finter hagle over lokalpolitikerne, som parerte etter beste evne. Redaktøren ledet gjerne kandidaten i én retning, for deretter å konfrontere med partiprogrammer, tidligere utsagn eller eksempler fra problematiske enkeltsaker. Det utløste både kjappe svar fra panelet og humring fra salen. God underholdning for den politisk interesserte birkenesing.

UNDERHOLDENDE: Det var også plass til humoristiske kommentarer.

UNDERHOLDENDE: Det var også plass til humoristiske kommentarer.

50 millioner

Temaene var mange og bredden stor, men det var ikke til å unngå at kommunereform, eiendomsskatt og kommunens økonomiske situasjon ble temaer som dominerte.

Da publikum slapp til med sine spørsmål, var både privatisering og deltidsarbeid (Brit Kalnæs fra Fagforbundet), eiendomsskatt (Trygve Endresen), FrP’s folkeavstemningsiver (Håkon Reiersen), og eventuelle positive egenskaper ved en storkommune (Tor Anders Hauge) blant temaene hvert parti måtte svare på.

Ole Morten Vegusdal (V) ville vite hvor Gunnar Høygilt (H) fant de 50 millionene han stadig hevdet at Birkenes kommune fortsatt ville hatt, dersom Høyres politikk hadde blitt fulgt de seinere åra.

– De kommer fra flere prosjekter som Høyre ville holde an, men der vi ble stemt ned. Prosjektene det gjelder er flisfyringsanlegget på Valstrand, som passerte 12 millioner, barnehagen i Natveitåsen som kunne vært privatisert – det er 20 millioner – og salg av næringsområdet på Tveide, som kunne gitt resten, repliserte høyrelederen.

40-50 TILHØRERE PÅ BIRKELAND: Noe glissent i salen, men de som kom, lyttet interessert.

40-50 TILHØRERE PÅ BIRKELAND: Noe glissent i salen, men de som kom, lyttet interessert.

SPØRSMÅL FRA SALEN: – Hvor kommer de 50 millionene Høyre snakker om fra, utfordret venstrepolitiker Ole Morten Vegusdal.

SPØRSMÅL FRA SALEN: – Hvor kommer de 50 millionene Høyre snakker om fra, utfordret venstrepolitiker Ole Morten Vegusdal.

Samarbeid til høyre og venstre

Mens de to mest aktuelle ordførerkandidatene holdt kortene tett inntil brystet og ikke lot seg lure til å røpe hvilken retning eventuelt partisamarbeid kan ta, var de mindre partiene mer villige til å tenke høyt.

– Anne Kari er et godt ordføreremne, mente Venstres Mariane Hagestad, mens Iren Sommerseth og SV går for Arbeiderpartiets kandidat.

– Selv om vi også kan være uenige med AP i sak, poengterte hun.

For FrP er det uten tvil Høyre som er nærmest, bekreftet Odd Gunnar Tveit, som likevel vil se hvor partiet får mest uttelling.

Fra Senterpartiet kan KrF eller Ap vente støtte:

– Vi føler at vi har fått lite igjen fra Høyre, begrunnet Alfred Kylland.

Anders Christiansen var klar på at Arbeiderpartiet må ha hjelp, skal de kapre ordførerklubba.

– Vi trenger 11 representanter. Tidligere har vi samarbeida med SV og SP, men vi kan også gå mer i retning sentrum, framholdt han.

Sagt i løpet av kvelden

Til FrP: – Er det virkelig ingen av ordførerkandiatene som egner seg?
Tveit: – Nei, vi må ta det vi kan få.

Alfred Kylland (Sp) om kommuneøkonomien: – Vi må få fullfinansiert oppgavene vi blir pålagt av staten – selv om vi må innrømme at noe av uføret skyldes rotete politikere.
Børresen: – Dere har jo ikke hatt avvikende budsjettforslag?
Kylland: – Jo, litt avvikende.

Anders Christiansen (Ap) om kommuneøkonomien: – Det er de som ar hatt hendene på rattet som må ta ansvar.
Børresen: – Ja, men dere har jo også stemt for?
Christiansen: – Det er de som har makta som har ansvaret.

Til FrP: – Skal ingen flyktinger slippe inn? Ikke en eneste en?
Odd Gunnar Tveit: – Nei.

Til Ap: Dere kumulerer de fire første kandidatene. Vil dere ikke la velgerne få velge?
Christiansen (Ap): – Sånn har vi alltid gjort det, og det vil vi fortsette med.

Til KrF: – Dere har jo en politisk spennvidde internt som er like stort som kommunestyret?
Birkeland: – Det er høyt under taket i KrF, men vi samles om det som er viktig.

Til Høyre: – Er det aktuelt å styre med FrP?
Høygilt: – Ja, hvis vi skal ha orden på økonomien kjapt, kan det være det må til.

Til Høyre: – Hvordan skal dere holde gruppa samla?
Høygilt: – Vi har laga et program vi kan gå for. Når partigruppa er klar etter valget, vil vi gå gjennom programmet på nytt og se om noen reserverer seg.
Børresen: – Betyr det at bare programmet er tynt nok, blir det enighet?
– Om du leser programmet, vil du se at Høyre har det mest omfattende programmet av samtlige partier.

Anne Kari Birkeland (KrF) om kommunereformen: – Jeg tror ikke Vegusdal ønsker å smuldre opp hvis Birkenes kommune kan bestå.

Gunnar Høygilt (H) om kommunereformen: – Det er mye i bevegelse og vanskelig å si hva som er best for birkenesingene. Jeg har banka på 600 dører. De som er litt voksne vil ha det som det er, de yngre holder det litt mer åpent. Vi vet for lite konkret til å kunne gi et godt råd.