Ukas leder: En vinn-vinn-vinn-situasjon

RedaktørenIfølge retningslinjene skal en frivilligsentral eller nærmiljøsentral være «en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet.» Videre heter det at «Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige.»

Per dato finnes det 391 frivilligsentraler over hele landet. 11 av dem ligger i Aust-Agder. Både Bygland, Iveland og Åmli har sin frivilligsentral. På 1990-tallet hadde Birkenes kommune også det. Etter at den ble lagt ned er det gjort sporadiske forsøk på å få reetablert den. Penger er satt av til forprosjekt, rapport er utarbeidet, men viljen til å få den opp og gå har ikke vært stor nok, verken i kommuneadministrasjonen eller blant politikerne.

Men de lokale forkjemperne har aldri gitt opp, og når kommunen nå går sammen med Eldrerådet og fem frivillige organisasjoner om etableringen av en «frivilligsentral light» – et frivilligkontor – er en av de ivrigste av dem, Mariane Hagestad, med i prosjektgruppa.

Med to timers åpningstid per uke og en bemanning bestående utelukkende av frivillige, vil det selvsagt være begrenset hvor mye frivilligkontoret kan få utrettet, spesielt sammenlignet med en fullt utbygd frivilligsentral med en ansatt leder. Men det er en begynnelse og et svært godt initiativ som fortjener både honnør og støtte.

Vi håper Mariane og hennes gode medspillere i Eldrerådet, Diakoniutvalget i Birkenes menighet, Birkenes bygdekvinnelag, Lions Birkenes, Birkenes sanitetsforening, «Vi over 60» i Herefoss og Birkenes kommune lykkes. Vi håper frivillige strømmer til med hjelpende hender, og vi håper de som trenger hjelp ikke nøler med å ta kontakt, slik at frivilligkontoret kan blomstre og vise sin eksistensberettigelse.

Og dersom de lykkes håper vi at politikerne ser det og ikke tenker «Så flott! Da trenger vi ikke tenke mer på frivilligsentral», men snarere «Så flott! Skulle likt å vite hva vi kunne fått til med en frivilligsentral». For det er liten tvil om at en velfungerende frivilligsentral kan være en berikelse for et lokalsamfunn. Den kan gi økt livskvalitet til både de som hjelper og de som får hjelp, samtidig som den kan bidra til at eldre kan bo lenger hjemme og på den måten spare kommunen for utgifter. Med andre ord en vinn-vinn-vinn-situasjon.

Slik Birkenes kommunes økonomi er i dag, er det ikke å forvente at et nytt ikke-lovpålagt tiltak får plass på budsjettet. Men kommunen bruker allerede noe lønnsmidler på frivilligkontoret, og skulle det vise seg å bli en suksess, bør frivilligsentral komme på kommunestyrets sakskart igjen. Kan den spare kommunen for eksempelvis en sykehjemsplass, vil det være en svært rimelig investering.