Frivilligkontoret er nedlagt

Frivilligkontoret har vært drevet i vel et år.

LESERBREV: Foreningene som har delt på bemanningen av kontoret, er Saniteten, Bygdekvinnelaget, Lions og Diakoniutvalget. Kommunen har stilt kontor m/utstyr til disposisjon. I tillegg har en ergoterapeut vært med på møter og hjulpet til med organiseringa.

På møtet 7/6, blei vi enige om at kontoret ikke lenger kunne drives uten en sentral ansvarlig. Ingen av organisasjonene kunne påta seg det vervet, og ut fra kommunens økonomiske stilling, var det ikke mulig å ansette en person til dette.

Vi takker alle frivillige som har påtatt seg oppgaver. Flere av oppgavene fortsetter sjøl om kontoret er lagt ned.

 

Mariane Sønju Hagestad

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!