Rollebytte på Valstrand

AV- OG PÅTROPPENDE: Bjørn Knudsen har stor tro på at Birte Kittelsen er rette person i rektorstillingen fra 1. august. – Jeg gleder meg veldig, men er litt spent au, sier Kittelsen.

Når elevene igjen strømmer inn i klasserommene på ungdomsskolen på Birkeland i august har assisterende rektor Birte Kittelsen (35) overtatt kontoret og myndigheten til rektor Bjørn Knudsen (62).

SKOLE. – Jeg kjenner jo skolen godt fra før, så det tror jeg blir veldig fint. Jeg får Anette Denfeldt som assisterende rektor, og så har vi Tatjana Krause på kontoret, så jeg tror vi blir et veldig godt team. Vi kjenner skolen godt alle sammen og tenker at vi skal dra videre det vi har begynt på. Nå har vi jo fått igjennom handlingsplanen for skolen, så vi er godt forberedt inn i det neste året, sier Kittelsen, som kom til Valstrand høsten 2009 og tiltrådte som assisterende rektor i januar 2010. Hun er konstituert i rektorstillingen for ett år.
– Jeg tror det er viktig for skolen, for vi har vært igjennom mange spesielle situasjoner, så det skolen trenger nå er kontinuitet videre. En utfordring vil alltid være økonomien. Jeg synes vi har klart å tilpasse oss rammene som har vært lagt, men det går ikke an å ta stort mer luft ut av ballongen nå. Det er viktig at forholdene legges til rette med stabilitet rundt økonomien og driften, sier Bjørn Knudsen som har vært rektor ved Valstrand i 11 år. Han går nå inn i stillingen som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Birkenes etter Karl Axel Moen, som blir ny rektor ved Voksenopplæringen.