– Jeg tror lærerne er ganske “opptrekte”

KAN BLI LANGVARIG: Dersom ikke KS beveger seg noe i retning av Utdanningsforbundets krav, kan skolestreiken bli kjempelang, tror Bjørn Knudsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Birkenes. Det er imidlertid ingen skoler i Birkenes som er tatt ut i streik foreløpig. (Arkivfoto)

SKOLE. Skolene i Birkenes er foreløpig ikke berørt av storstreiken i skolesektoren. – Men det kan de bli, varsler hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Birkenes, Bjørn Knudsen. Han forteller om sterk vilje til å aksjonere lokalt.

KAN BLI LANGVARIG: Dersom ikke KS beveger seg noe i retning av Utdanningsforbundets krav, kan skolestreiken bli kjempelang, tror Bjørn Knudsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Birkenes. Det er imidlertid ingen skoler i Birkenes som er tatt ut i streik foreløpig. (Arkivfoto)

KAN BLI LANGVARIG: Dersom ikke KS beveger seg noe i retning av Utdanningsforbundets krav, kan skolestreiken bli kjempelang, tror Bjørn Knudsen, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Birkenes. Det er imidlertid ingen skoler i Birkenes som er tatt ut i streik foreløpig. (Arkivfoto)

Den tidligere rektoren på Valstrand skole understreker at det som foregår nå er forarbeid til forhandlinger, og at første utvalg med streikende læreren må gi sin virkning. Streikeutvalget i Utdanningsforbundet vurderer eventuell opptrapping etter en egen plan. Hittil har hele skoler blitt tatt ut i streik, og aksjonen har vært konsentrert om enkelte kommuner, som for eksempel Arendal i Aust-Agder. Det er ungdomsskoler og videregående skoler som er tatt ut i denne omgangen.

Ingen barneskoler hittil

– Hittil har Utdanningsforbundet sagt at barn som begynner på skolen skal få sin første skoledag. Når det streikes ved barneskoler, blir det straks mye mer alvorlig og flere berøres. Det kan også bli tatt ut enkelte faggrupper blant lærere, slik at det kan bli vanskelig å drive en skole, opplyser Knudsen.
– Hvor lenge kan streiken komme til å vare?
– Det avhenger av hvordan partene beveger seg. Det som er helt sikkert, er at Utdanningsforbundets forhandlere neppe kommer til å gå tilbake på noe som allerede er framforhandlet. KS må bevege seg, ellers kan streiken bli kjempelang, tror Knudsen, som minner om at tre fjerdedeler av medlemmene stemte i mot.

Motiverte lærere

Knudsen tror absolutt at det er sterk vilje til streik blant birkeneslærerne.
– Jeg tror de er ganske “opptrekt” på grunn av KS sitt tilbud. Det dreier seg ikke bare om noen arbeidstimer eller tall, men om lærernes oppfatning av hvordan vi får en god skole. Når vilkårene blir pressa så mye som de har blitt de siste årene, klarer ikke lærerne å forsvare at det er en god skole lenger. Det må ganske omfattende samtaler til, det handler om å få en bedre forståelse med arbeidsgiver, som er kommunene.
Feil retning
Knudsen understreker at streiken ikke retter seg mot skoleledere og rektorer, tvert i mot.
– Retningen til KS vil øke presset og arbeidsbyrden for rektorene. KS sier at rektorene kan lage avtaler lokalt, men det innebærer mange uklarheter og skolelederne blir satt under et vanskelig press. Det vil komme mer pålegg og tvang i forhold til lærerne.
– Siden KS overtok ansvaret for skolesektoren, tror jeg det gradvis har gått i feil retning og det har oppstått et dårlig tillitsforhold. Det er veldig vanskelig for lærerne å forstå at det skal bli bedre skole med den retningen KS prøver å dra skolen i, selv om det kan føre til økte besparelser, sier Knutsen, som forteller at mange nå mener at politikerne må på banen.

Debatt under Arendalsuka

Under Arendalsuka, seinsommerens tverrpolitiske happening, blir skolepolitikk et hett tema.
– Jeg tror nok at medlemmer fra Birkenes vil følge debatten. Både utdanningsministeren, lederen for Utdanningsforbundet og KS vil være tilstede. Rekrutteringen er urovekkende, det blir ikke utdanna nok lærere. Og det er allerede krise i rekruttering av skoleledere og til dels lærere, påpeker Utdanningsforbundets hovedtillitsvalgte i Birkenes, Bjørn Knudsen.