Streikefare på glassfiberen

Tirsdag ble det brudd i den frivillige meklinga mellom Norsk Industri og arbeidstakerorganisasjonene. 98 arbeidere på glassfiberen kan bli tatt ut i streik fra søndag.

– Partene står langt fra hverandre og vi sitter i forhandlinger med en motpart som nå kan fremprovosere en streik, sier forhandlingsleder Kjell Morten Aune i Parat i en pressemelding.

Sammen med Fellesforbundet forhandler Parat med Norsk Industri om det såkalte frontfaget. Den norske modellen går ut på at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at disse forhandlingene skaper en norm for resten av arbeidslivet.

Gjeldende tariffavtale for industrien løper ut 1. april, men partene går nå inn i tvungen forhandling med riksmekler Nils Dalseide. Tidsfrist for forhandlingene er når lørdag blir til søndag, og streik kan være et faktum fra klokka 06.00 søndag morgen.

– Ut fra dagens økonomiske situasjon er våre krav moderate og vi tar et betydelig ansvar for situasjonen i norsk økonomi. Samtidig kan vi ikke akseptere atarbeidsgiversiden ikke er villige til å gå inn i reelle forhandlinger, noe som kan føre oss inn i en streik ingen av oss egentlig ønsker, sier Aune.

Det er Fellesforbundet som har krevd brudd i forhandlingene, og de har meldt plassfratredelse for alle forbundets organiserte i Norsk Industris medlemsbedrifter som er omfattet av Industrioverenskomsten. Totalt har forbundet medlemmer i åtte bedrifter i Aust-Agder med 447 fagorganiserte medlemmer.

98 av disse arbeider på 3B Fibreglass i Birkeland, mens 18 arbeidere ved Koab Industrier også kan bli tatt ut i streik ettersom Fagforbundet har direkteavtale med dem, utenom NHO.