Imponert stortingsrepresentant

UNGE SANGBJØRNER: Anført av pedagogisk leder Marita Mosfjell og assistent Vidar Egeberg (utenfor bildet) framførte barna i Bjønnehiet «Birkelandssangen» for stortingsrepresentant Svein Harberg, som var mektig imponert over barnas sangferdigheter.

STORTINGSROS: – Dette er et prakteksempel på hvordan en kan ta i bruk utearealene og formidle gammel historie, roste Svein Harberg, til museumsstyreleder Ragnhild Borø-Svalands (med sønnen Kristian Jon på armen) og barnehagestyrer Thomas Thomassens store glede. Videre mot venstre ser vi museumsbestyrer Steven Carpenter, styremedlem Inger E. B. Håkedal, ordfører Arild Windsland og styremedlem Harald Mølø.

STORTINGSROS: – Dette er et prakteksempel på hvordan en kan ta i bruk utearealene og formidle gammel historie, roste Svein Harberg, til museumsstyreleder Ragnhild Borø-Svalands (med sønnen Kristian Jon på armen) og barnehagestyrer Thomas Thomassens store glede. Videre mot venstre ser vi museumsbestyrer Steven Carpenter, styremedlem Inger E. B. Håkedal, ordfører Arild Windsland og styremedlem Harald Mølø.

OPPVEKST/KULTUR. Svein Harberg (H) lot seg imponere av både dugnadsånd, sambruk og ikke minst flott barnesang da han besøkte det nye museums- og barnehagebygget på Grasham fredag formiddag.
I Åsmund Knutson-salen sto nemlig barna i avdeling Bjønnehiet klare til å synge bygdas egen nasjonalsang ”Birkelandssangen” da stortingsrepresentanten kom på omvisning. Det syntes han var så flott at han ba pent om ekstranummer, og fikk det i form av en energisk framføring av ”Rock’n Roll”.

Hjemmedag

Besøket var av det uformelle slaget, kombinert med en ”fridag” hjemme på Sørlandet, men stortingsrepresentanten presiserte at han er helt avhengig av å komme seg ut til bedrifter og institusjoner i hjemfylket for å se hvordan ting fungerer.
På Grasham fikk han en gjennomgang av bakgrunnen for etableringen av bygdemuseet i 1987, og hvordan behovet for et nybygg og ideen om sambruk med en kulturbarnehage hadde vokst fram. Harberg, som er leder av Kulturkomiteen på Stortinget og som selv har vært styreleder for museet i hjembyen Grimstad, viste stor interesse for både museums- og barnehagedrift.

Eksempel til etterfølgelse

Aller mest spennende syntes han det var å høre om synergieffektene nybygget har brakt med seg.
– Kombinasjonen av barnehage og museum er fantastisk spennende. Det gir begge parter nye muligheter. Sånt må vi ha mer av, mente Harberg. Han ble ikke mindre imponert da museumsbestyrer Steven Carpenter kunne fortelle at nybygget er i bruk nesten døgnet rundt, til dugnadssamlinger, møter, bursdagsselskaper og kurs, for å nevne noe.
– Synergi er noe vi er nødt til å bli bedre på. Vi kan ikke bygge nytt for alt mulig, så dette er en modell som bør tenkes på i flere kommuner, sa Svein Harberg. På vei ut lovte han å jobbe for et mer fleksibelt barnehageopptak enn dagens ordning med opptak en gang i året, noe som er et stort ønske fra barnehageeierne.