Bøssebærere søkes

AKSJONSELEDELSEN: Rigmor Rugsland (t.v.) og Kari Hermansen Røstad i aksjonskomiteen viser fram plakatene som snart vil pryde en oppslagstavle eller telefonstolpe nær deg, og bøssen som bøssebærerne vil ha med seg når de kommer på dørene tirsdag 8. april.

AKSJONSELEDELSEN: Rigmor Rugsland (t.v.) og Kari Hermansen Røstad i aksjonskomiteen viser fram plakatene som snart vil pryde en oppslagstavle eller telefonstolpe nær deg, og bøssen som bøssebærerne vil ha med seg når de kommer på dørene tirsdag 8. april.

AKSJONSELEDELSEN: Rigmor Rugsland (t.v.) og Kari Hermansen Røstad i aksjonskomiteen viser fram plakatene som snart vil pryde en oppslagstavle eller telefonstolpe nær deg, og bøssen som bøssebærerne vil ha med seg når de kommer på dørene tirsdag 8. april.

FRIVILLIGHET. Siden 1967 har ildsjeler i Birkenes og over hele landet samlet inn penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Tirsdag 8. april kommer de på dørene igjen.
Kari Hermansen Røstad kan huske at innsamlingen i begynnelsen foregikk ved at folk fikk en liten bøsse de kunne ta med hjem og putte penger på.
– Så ble bøssene samlet inn Palmesøndag, forteller Kari. Sammen med Rigmor Rugsland og sokneprest Gunvor Hofseth utgjør hun aksjonskomiteen som organiserer innsamlingen på vegne av Birkenes Menighetsråd.
Nå går man på dørene med bøsser, og da trengs bøssebærere. I fjor stilte 33 ildsjeler opp. Det var nesten nok, men bare nesten. Med et mål om å rekke å banke på samtlige dører i det som var Birkenes kommune før kommunesammenslåinga, frir komiteen til velvillige ildsjeler som kan tenke seg å ta en trimtur med bøsse et par kveldstimer den 8. april. Til gjengjeld skal de få både kaffe og hjembakte boller og kaker i aksjonssekretariatet på Folkehøgskolen etter endt innsats.
– Vi tar godt vare på bøssebærerne, ler Kari.
– Og så er vi veldig glade for å få folk som bor ute i distriktene, for det er ikke alltid så lett å finne fram på heiene, legger Rigmor til.
Temaet for årets aksjon – «Sammen forandre» eller «Sammen for andre», fritt valg – er det samme som i fjor. Formålet også for så vidt, selv om en del av midlene med stor sannsynlighet vil gå til nødhjelp i krigsrammede Syria.
– Det samles ikke inn til noe spesielt prosjekt, men til der hvor behovet er størst til enhver tid, og Syria er jo et område som trenger mye hjelp i dag, påpeker Kari.
– Kirkenes Nødhjelp går inn og støtter hverdagshelter som engasjerer seg og som har lokalkunnskap, for da er det lettere å komme til med hjelp, forklarer Rigmor.
De håper begge at bygdefolket støtter opp om aksjonen og har kontanter tilgjengelig når bøssebærerne strømmer ut fra Folkehøgskolen tirsdag 8. april fra klokka 17.00 og utover. Med seg vil de ha plomberte og nummererte bøsser påført aksjonens logo, id-kort rundt halsen og klistremerker med samme nummer som bøssa.
I fjor kom det inn 53.000 kroner, det var litt mindre enn året før.
– I år må vi vel prøve å øke det litt, men vi er jo glade for alt vi får, sier Kari Hermansen Røstad.